Vyhodnocení 2. kola soutěže O knihu Karvinské hornické kolonie


Soutěžní 2. kolo bylo vyhlášeno 4. 9. 2019 k začátku školního roku a ukončeno k 20. 9. 2019. Počet odevzdaných platných formulářů je 70.

Počet správně vyplněných formulářů (za podmínky alespoň 12 správných odpovědí z celkem z 15, tj. získání minimálně 12 z celkem 15 bodů) je 68. Počet výherců je nižší než počet cen (100), tudíž nemusí dojít k losování.

Nejčastěji se chybovalo v otázkách č. 2 a 5.

 Správné odpovědi

1) Jaký předmět bychom nenašli v městském znaku „staré“ Karviné (dnes městská část Karviná-Doly)?

a) hrábě - b) srp - c) mlátek

 

2) Kromě Larisch-Mönnichových kamenouhelných závodů působila v Karviné v meziválečném období ještě jedna důlní společnost. Jak se nazývala?

a) Vítkovické horní a hutní těžířstvo - b) Ostravsko-karvinská montánní společnost - c) Báňská a hutní společnost

 

3) V roce 1894 došlo na šachtách Jan, Františka a Hlubina patřících Larisch-Mönnichovu těžířstvu k největšímu důlnímu neštěstí v historii Ostravsko-karvinského revíru. Kolik si vyžádalo obětí?

a) 235 - b) 257 - c) 125

 

4) Kdy došlo k povýšení Karviné (myšleno dnešní městskou část Karviná-Doly) na město?

a) 1908 - b) 1915 - c) 1923

 

5) V jakém období nesla dnešní městská část Karviná-Doly pojmenování Karvinná?

a) odjakživa - b) 1920-1948 - c) 1868-1930

 

6) Kterému světci byl zasvěcen tzv. „Nový“ kostel, který stál poblíž městské radnice a jehož kapacita byla téměř 4000 osob?

a) sv. Václavovi - b) sv. Jiří - c) sv. Jindřichovi

 

7) Jak se jmenoval lékař, v letech 1929–1936 starosta Karvinné, který byl na začátku 2. světové války zatčen a následně zabit gestapem?

a) Wacław Olszak - b) Antonín Krůta - c) Kamil Krčmář

 

8) Co je/byla tzv. švancara?

a) tradiční velikonoční pečivo - b) žesťový hudební nástroj - c) původně tesařská sekyrka, později zdobný hornický symbol

 

9) Co bylo v roce 1928 slavnostně odhaleno před budovou Měšťanské školy v Karvinné?

a) socha sedícího prezidenta T. G. Masaryka v nadživotní velikosti (její obnovená verze je dnes umístěna před fryštátským zámkem) - b) litinová kašna (dnes umístěna na Masarykově náměstí) - c) barokní socha sv. Patrika, patrona školy (dnes umístěna před kostelem Povýšení svatého Kříže)

 

10) Který spolek vznikl na území Karviné v roce 1919

a) Matice osvěty lidové - b) Sokol Karviná (jako odbočka jednoty orlovské, samostatně pak v r. 1921) - c) Čtenářský vzdělávací spolek

 

11) Připomínkou čeho jsou sloupy tzv. Larischova altánu instalované v zámeckém parku?

a) Rájeckého zámku - b) Původní karvinské radnice - c) Rodinné hrobky Larisch-Mönnichů v Solci

 

12) V sousedství které karvinské kolonie se nacházel evangelický hřbitov s kaplí?

a) Lelkova kolonie - b) Kolonie Jindřichův dvůr - c) Kolonie Mexiko (Fornerůvka)

 

13) Jednou z dominant centra města byla dvoupatrová budova postavená v roce 1924 architektem Hugo Königsbergerem. Její součástí byla mj. kavárna Ostárek či zubní ordinace. Jednalo se o budovu…

a) Spolkového domu - b) Restaurace Zlatník - c) Městské spořitelny

 

14) Jaký název nesla hlavní karvinská třída?

a) Komenského ulice - b) Benešova ulice - c) Masarykova ulice

 

15) Jak se jmenovalo kino s kapacitou až 600 osob, které v letech 1928–1929 vybudovala TJ Sokol Karvinná?

a) Kino Centrum -b) Kino Centrál - c) Letní kino v Solci

 

 Další postup dle pravidel soutěže:

Do 27. 9. 2019 včetně bude zástupce Odboru školství a rozvoje kontaktovat všechny výherce, kteří si mohou vyzvednout výhru (knihu) v Městském infocentru na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě, tel: 596 318 620 nebo přímo na tomto odboru, od 30. 9. 2019 do konce roku 2019, a to na jméno, které výherce uvede kontaktující osobě. V MIC je nutné, aby se vyzvedávající na uvedené jméno prokázal a podpisem stvrdil převzetí ceny. (MIC bude předán seznam jmen do 27. 9.)

Další kolo bude probíhat v prosinci o adventu.