Vývojáři z Karviné a Prievidzy si vyměňují zkušenosti

DSC01075.JPG Pedagogové základních škol spolupracují při mezinárodním projektu na zavedení technologie 3D tisku do výuky.


DSC01075.JPG

14.02.2020 – Také v letošním roce pokračuje česko-slovenský projekt AdTech zaměřený na zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce prostřednictvím osvojení technologie 3D tisku. Žáci základních škol již mají za sebou první zkušenosti s 3D tiskem a také jejich učitelé – vývojáři – nezůstávají pozadu. Po loňském říjnovém studijním pobytu ve slovenské Prievidzi, se na práci svých českých protějšků přijelo podívat osm vývojářů ze Slovenska. „V rámci projektu navštívili základní školy, kde měli možnost vidět výuku a prohlédli si i náš Business Gate, kde mají možnost vidět pořízené 3D tiskárny,“ řekl Josef Woźniak z Odboru školství a rozvoje magistrátu a dodal: „Nejdřív jsme provedli analýzu trhu, poptávky v rámci zaměstnavatelů v regionu, na základě kterého vznikly vzdělávací programy, které se aplikovaly do základních škol u nás a v Prievidzi. Tyto programy se v současné době prvním rokem zkouší ve výuce. Věříme, že získaný výstup ukáže, jakým stylem podpořit u dětí na základních školách zájem o technické obory.“

MHA_1555.JPG

Mezinárodní spolupráce je zajímavá i tím, že školská legislativa je v obou zemích jiná, a proto i postupy uplatňování projektu v praxi jsou odlišné. „U nás je výuka ve školách řešená způsobem, že děti mají toto téma zavedeno přímo v jednotlivých předmětech, např. v biologii, matematice či informačních technologiích,” vysvětlila Darina Laluhová, referentka pro projekty a investice města Prievidza. K českým osnovám Josef Wózniak řekl: „U nás mají školy možnost volby, každá základní škola si může vybrat svůj způsob výuky, takže jsme šli cestou projektových dnů. To nám dává možnost porovnat a vyhodnotit oba systémy.“

Projekt bude pokračovat výměnnými pobyty dětí z obou měst. I ony budou moci srovnat své nabyté znalosti například prostřednictvím soutěží v modelování a další práce s 3D tiskárnami. Závěrečná konference ve výstupech zhodnotí celý projekt, který však konferencí neskončí. Obě strany v rámci udržitelnosti projektu i dalšího vývoje chtějí pracovat na prohlubování znalostí 3D tisku na základních školách.

 

Interreg logo.jpg

 

Projekt „AdTech“, registrační číslo projektu: 304011D118, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci pro Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.