Workshop na téma Česko-polská spolupráce v oblasti bezpečnostních složek

dscn2008.jpg Ve dnech 29.–31.08.2018 se  uskutečnil workshop zaměřený na téma Česko-polská spolupráce v oblasti bezpečnostních složek.


dscn2008.jpg

V rámci projektu městských policií v Karviné a Jastrzębie-Zdroju „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzębie-Zdroju“ se ve dnech 29.–31.08.2018 uskutečnil workshop zaměřený na téma Česko-polská spolupráce v oblasti bezpečnostních složek.

Workshop se uskutečnil na Zámečku Petrovice s cílem výměny zkušeností mezi subjekty účastnícími se konference, nalézání společných problémů a jejich řešení, poznání partnera z druhé strany hranice, zhodnocení námětů získaných z předcházejících konferencí a nalézání témat na budoucí společné česko-polské projekty.

Na workshopu bylo prakticky předvedeno vybavení zakoupené v rámci projektu, konkrétně „Komunikační technika“ a „Technika pro značení a registraci kol“, dále byly prezentovány 3 filmy vzniklé v rámci projektu a účastníkům rozdávána brožura s preventivně bezpečnostní tématikou, která také vznikla v rámci projektu.

Zpestřením workshopu byla workshopová aktivita „Poznání partnera z druhé strany hranice“, jejíž cílem bylo za pomoci venkovních aktivit poznat partnera z druhé strany hranice. Celkem se workshopu zúčastnilo 60 osob z české i polské strany hranice. Jednalo se o zástupce z veřejného i neveřejného sektoru z měst Karviná a Jastrzębie-Zdrój a jejich okolí - městské policie, státní policie, hasiči, městské úřady, Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński atd.

 

                                 logo-cz-pl-eu-barevne.jpg

Projekt „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzębie-Zdroju ", registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

Projekt „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.