Zakončeny stavební práce na cyklostezce v rámci Železné cyklotrasy

DSCN4461.JPG Nová cyklostezka Karviná - Hranice


DSCN4461.JPG

Dne 28.06.2019 byla předána zhotovitelem statutárnímu městu Karviná cyklostezka v Karviné-Hranicích (poblíž Permonu), která vznikla v rámci projektu „NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE“. V další fázi projektu bude následovat instalace dopravního cyklistického značení se symbolem „Železné cyklotrasy“, které propojí postavenou cyklostezku s již existujícím dopravním cyklistickým značením, které bylo vytvořeno v rámci realizovaného česko-polského projektu „Železná cyklotrasa“, který byl podpořen ze stejného dotačního titulu jako současný projekt.

 

 

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Projekt „NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE", registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

Projekt „ROWEREM PO ŻELAZNYM SZLAKU“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.