Železná cyklotrasa byla doplněna o nový úsek v Karviné

DSCN5437.JPG


DSCN5437.JPG

21.05.2020 – Statutární město Karviná v rámci realizace česko-polského projektu „NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE“ zajistilo instalaci dopravního cyklistického značení se symbolem „Železné cyklotrasy“ propojujícího postavenou cyklostezku v lokalitě „Permon“ v Karviné-Hranicích s již existujícím dopravním cyklistickým značením, které bylo vytvořeno v rámci realizovaného česko-polského projektu „Železná cyklotrasa“, podpořeném ze stejného dotačního titulu jako současný projekt.

 

publicita-2018-color (nejnovější) – kopie.jpg

 

Projekt „NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE", registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 Projekt „ROWEREM PO ŻELAZNYM SZLAKU“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.