Dotační program s názvem Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2022

Dotační program s názvem Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2022 (dále jen dotační program) je vyhlašován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla dotačního programu jsou vytvořena v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné (dále jen Zásady) schválenými Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 548 ze dne 01.11.2021. Lhůta pro podání žádostí je od 20.12.2021 do 10.01.2022


Žádost o programovoz dotaci včeně jejich povinných příloh:

Žádost o dotaci Program 2022 Žádost o dotaci Program 2022

Rozpočet projektu Rozpočet projektu

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu SMK Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu SMK

Dotační program má tři tituly:

Titul a) podporu celoroční činnosti a materiální vybavení stávajících spolků

Titul b) konkrétní akci vyplývající z činnosti spolku

Titul c) rekondiční, popř. edukační pobyt

Celé znění dotačního prgramu naleznete zde:

Podmínky dotačního programu 2022 Podmínky dotačního programu 2022

Kontakt: Pavlína Fiedorová, Odbor sociální, tel.: 596 387 398 nebo Bc. Andrea Wiechecová, odbor sociální, tel.: 596 387 248