Obliba služby Senior taxi stále roste

perex_Senior taxi_ilu.jpg Průkazky pro rok 2022 vyřídíte na magistrátě již od 22. listopadu 2021.


perex_Senior taxi_ilu.jpg

22.10.2021 – Senior taxi je dnes již zavedeným a oblíbeným způsobem přepravy seniorů starších 70 let s trvalým pobytem v Karviné. Tuto službu budou moci využívat karvinští senioři za stejných podmínek, tzn. 6x měsíčně, i v roce 2022. V rámci této služby bude nadále zajištěna přeprava seniorů z místa jejich bydliště k lékařům, včetně nemocnic a poliklinik na území města, na návštěvu karvinských hřbitovních míst nebo za účelem vyřízení úředních záležitostí v budovách Magistrátu města Karviné. Nezbytnou podmínkou k čerpání této služby, je však vyřízení průkazky platné na kalendářní rok 2022.

Průkazky Senior taxi na rok 2022 budou vydávány od 22. listopadu do 15. prosince 2021, a to pouze v úřední dny – pondělí a středa – v době od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:30  a následně po svátcích od 3. ledna 2022, taktéž v úřední pondělky a středy.

Průkazy budou vydány  seniorům po předložení platného občanského průkazu, nebo jiné osobě na základě předložení plné moci a občanského průkazu žadatele a zmocněného, v budově D Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát (bývalá vojenská správa).Tiskopisy potřebných písemností k vyřízení průkazky najdete na tomto webu v přehledu životních situací – Sociální ochrana – v části Potřebuji vyřídit.