Obliba služby Senior taxi stále roste

perex_Senior taxi_ilu.jpg Průkazky pro rok 2019 vyřídíte na magistrátě již od 03.12.2018.


perex_Senior taxi_ilu.jpg

26.11.2018 – Senior taxi je dnes již zavedeným a stále oblíbenějším způsobem přepravy seniorů starších 70 let, kteří mají trvalý pobyt v Karviné. O oblíbenosti svědčí neustále se zvyšující počet uživatelů služby, kterých je k dnešnímu dni již 2 042. Město pro své občany Senior taxi provozuje už pátým rokem. Náměstek primátora Miroslav Hajdušík (KSČM) dodává: „Tato služba je mezi našimi seniory velmi žádaná. Díky tomu, že je Senior taxi vyzvedne u domu a zaveze přímo až k lékaři, jim velmi ulehčí dostupnost lékařské péče.“

Koncem letošního roku končí platnost průkazek Senior taxi 2018. Tato služba bude pokračovat i v roce 2019, kdy bude opět dostupná možnost využívat služeb levné osobní dopravy ve všedních dnech od 6:00 do 14:00 hodin. Občané města Karviné starší 70 let mohou cestovat sjednaným taxíkem za 15 korun z jejich bydliště k lékařům na území města Karviné, včetně nemocnic a poliklinik, na návštěvu hřbitovních míst v Karviné-Dolech, v Karviné-Ráji, v Karviné-Mizerově, v Karviné-Novém Městě a v Karviné-Loukách a také za účelem vyřízení úředních záležitostí v budovách Magistrátu města Karviné. Jedna jízda znamená jeden směr, do měsíce lze takto jet šestkrát.

Nezbytnou podmínkou pro využívání služby Senior taxi je vyřízení průkazky. Pro rok 2019 budou průkazky vydávány od 3. do 19. prosince 2018 a po svátcích od středy 2. ledna 2019 osobám s trvalým pobytem v Karviné, starším 70 let, a to po předložení platného občanského průkazu. Průkazka může být vydána i jiné osobě na základě plné moci. Vydávání průkazek Senior taxi bude probíhat každé pondělí a středu v úředních hodinách od 7:30 do 12:00 hodin nebo od 13:00 do 17:30 hodin v budově D Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky 219, v Karviné-Fryštátě. Průkazku Senior taxi je možné vyzvednout i v jiný den nebo hodinu, a to po předchozí domluvě s Bc. Zlatuší Hrkovou, tel. 596 387 300. Tiskopisy potřebných písemností k vyřízení průkazky najdete na tomto webu v přehledu životních situací – Sociální ochrana – v části Potřebuji vyřídit.

Zájem o využívání služeb Senior taxi roste v Karviné každým rokem. V roce 2014, kdy byl provoz služby zahájen, bylo vydáno 1 602 průkazek, v letošním roce taxíkem za zvýhodněnou cenu jezdí už 2 042 občanů Karviné. Senior taxi může přitom využít až 8 000 občanů města v této věkové skupině. Magistrát vynakládá ročně na provoz Senior taxi 1,2 mil. korun.