Ocenili jsme osobnosti v sociální oblasti za rok 2020

MHA_4926.JPG Poděkování je nedílnou součástí říjnových Sociálních služeb na dlani.


14.10.2021V karvinském Obecním domě Družba byly oceněny osobnosti v sociální oblasti za rok 2020. Pamětní listy Rady města Karviné si letos odnesly tři ženy – Irena Šafářová, Blažena Monczková a Klára Balážová.

 Statutární město Karviná oceňuje osobnosti v sociální oblasti od roku 2015. „Společným setkáním a předáním ocenění chceme pracovníkům v sociálních službách poděkovat za jejich za jejich nelehkou, ale záslužnou práci,“ říká primátor města Jan Wolf (ČSSD). V již v sedmém ročníku dorazilo osm nominací na ocenění ve třech kategoriích, a to za registrované sociální služby, návazné služby a dobrovolnickou činnost.

 „Jsem rád, že jsme se po delší době mohli potkat a bilancovat. Sociální služby jsou nedílnou součástí našeho města a všichni lidé, kteří v sociálních službách pracují, dělají hodně dobrou práci. Delší dobu jsme všichni byli v covidovém stavu a nemohli jsme se potkávat. Právě sociální pracovníci v té zlé době nejvíce pomohli, a za to jim patří velké díky,“ říká primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

Kategorie registrované služby

Irena Šafářová (nominovala Mgr. Helena Waclawiková s kolektivem, Nový domov, příspěvková organizace)

 Jako sociální pracovník pracovala v Novém domově, příspěvkové organizaci celých 42 let a svým způsobem se stala jeho nedílnou součástí. Stala se oporou a příkladem všem nově příchozím pracovníkům, měla pro všechny dobrou radu, úsměv a také trpělivost při řešení nejrůznějších situací. Dlouhá léta vedla kolektiv aktivizačních pracovníků a starala se tak o pestrý a zajímavý volnočasový program uživatelů domova, např. vinobraní, plesy, mikulášské či májové veselice. Uměla naslouchat a v případě potřeby i podpořit, ať už radou, úsměvem či chápajícím mlčením. Organizovala pravidelná setkání uživatelů s vedením organizace, kterým se pak pracovně říkalo „setkání s Irenkou“.

Byla také u zrodu spolupráce Nového domova s dobrovolnickou organizací ADRA. Také díky ní má dobrovolnictví v domově širokou základnu a dlouholetou tradici. Několik let byla aktivní členkou komunitního plánování města Karviné a jako manažerka vedla pracovní skupinu Senioři.

 „Vůbec jsem to nečekala, protože je tolik úžasných lidí pracujících v pomáhajících profesích, a to ocenění by si zasloužili všichni,“ řekla po převzetí ocenění Irena Šafářová.

Kategorie návazné služby

Blažena Monczková (nominovala Milada Bartmanová, ONKO Naděje)

 Je zakládající členkou klubu onkologických pacientů, který vznikl v roce 2001 na popud lékařky onkologického oddělení, kdy se ujala jeho vedení. V roce 2003 byl založen spolek ONKO Naděje, jehož předsedkyní se opět stala paní Monczková, a je jí již 20 let. Dokázala přesvědčit další onkologické pacienty pro práci ve vzniklém sdružení, neboť pro některé pacienty je velmi přínosné se ocitnout v kolektivu, který prošel, či prochází stejnými zdravotními problémy. Vznikly zde nová přátelství a zážitky ze společných sportovních a kulturních akcí, zájezdů, rekondičních pobytů.

Ve své funkci obstála sedm volebních období. Po tu dobu se musela vzdělávat v oblasti zpracování projektů, pro zajištění finančních zdrojů pro chod spolku a společných akcí. Za jejího přispění se podařilo získat místnost v části onkologické ambulance, jejímž pacientům je k dispozici každý čtvrtek. Velkou pozornost zaměřila na prevenci nádorových onemocnění, ať už formou přednášek pro veřejnost, novinovými články či brožurkami apod. Prezentací všech akcí zviditelňuje spolek mimo město i kraj.

Je iniciátorkou spolupráce s ostatními kluby v republice i v příhraničních městech na Slovensku a Polsku. Je duší všech akcí a činnosti spolku, každý měsíc připravuje pravidelné schůzky spolku, kdy méně pohyblivým členům zajišťuje i svoz. I v době pandemie, kdy došlo k nucenému omezení schůzek, zůstala v kontaktu se všemi členy spolku.

 „Za ocenění děkuji, samozřejmě si toho vážím. Se zdravím jsem na tom dobře, tak můžu pokračovat ve své činnosti a budu určitě pokračovat určitě dál,” řekla ocenění Blažena Monczková.

Kategorie výkon dobrovolnické činnosti

Klára Balážová (nominovala Jana Žoričová, ADRA)

Jako dobrovolnice působí již čtvrtým rokem, od r. 2017 dochází v rámci projektu „SETKávárna“ za pacienty na oddělení LDN a na Oddělení sociálních lůžek v NsP Karviná-Ráj. S pacienty tráví čas povídáním, hraním společenských her, podáváním kávy, kdy rozdává energii, lásku a dobrotu. Především však vždy potěší vždy dobou náladou. Je jednou z výjimečných dobrovolnic, která doslova září pozitivní energií. Do každé své dobrovolnické návštěvy vkládá hodně ze sebe, umí naslouchat, je empatická, dobrosrdečná. Ráda se zapojuje do různých aktivit. V době nouzového stavu v roce 2020 se zapojila do pomoci, kdy zajišťovala nákupy třem seniorům. Všichni pacienti, se kterými se setkala, jsou z ní velmi nadšeni. Je obdivuhodné, kolik času dokáže věnovat druhým. Každoročně má nejvíce dobrovolnických hodin v projektu SETKávárna. Letos se nově zapojila i do seniorského programu v Domově Alzheimer Darkov.

„Mám ráda staré lidi, přijde mi, že je v nich jak minulost, tak budoucnost. Vnímají ten svět jinak než my. Můžeme se z toho poučit. Řeší jiné věci než dnešní mládež, což mi vyhovuje. Rozhodla jsme se investovat svůj čas a přišlo mi to jako nejlepší cesta. Někdy jsem tam čtyři hodiny, někdy čtvrt hodinku. Hlavně, já si nepovídám, oni si povídají. Většinou přijdu s tématem o počasí, jak se dneska máte a když se rozmluví sami, tak pochopím, že si chtějí povídat. Stává se, že se nerozmluví, tak poděkuji a odejdu.  Pro mě je hlavní, ať je ten člověk v komfortní zóně. Vždycky záleží na nich, na pacientech,” říká ke své dobrovolnické činnosti Klára Balážová.