Připomínkovací řízení k návrhu „Priorit a opatření“ 4. komunitního plánu sociálních a návazných služeb na území města Karviné na období let 2020-2023.

MHA_5563.JPG Město Karviná, Odbor sociální zveřejňuje informaci o Připomínkovacím řízení k výše uvedenému dokumentu. Dovolujeme si Vás proto oslovit k zapojení se do připomínkovacího řízení. Připomínky může podat široká veřejnost. Návrh dokumentu, připomínkovací formulář naleznete na webových stránkách města Karviné www.karvina.cz v sekci Odboru sociálního. Připomínkovací formulář slouží pro připomínkování návrhu opatření a priorit nově připravovaného komunitního plánu. Připomínky je možné podávat v termínu od 20.11.2019 do 2.12.2019.    


V případě dotazů se obracejte na odborného pracovníka:

koordinátor procesu KPSS
Bc. Andreu Wiechećovou, andrea.wiechecova@karvina_cz, tel. 596 387 248
nebo
vedoucí oddělení sociálního plánování a podpory
Bc. Janu Gavlovskou, jana.gavlovska@karvina_cz, tel. 596 387 339.