Přeprava seniorů pomocí služby Senior taxi pokračuje i v letošním roce

perex_Senior taxi_ilu.jpg Počet uživatelů je každým rokem vyšší, díky navýšení rozpočtu zůstane počet jízd stejný.


perex_Senior taxi_ilu.jpg

20.01.2020 (aktualizováno) – Senior taxi je dnes již zavedeným a stále oblíbenějším způsobem přepravy seniorů starších 70 let s trvalým pobytem v Karviné. O oblíbenosti svědčí neustále se zvyšující počet uživatelů služby, kterých je k dnešnímu dni již 2087. Senior taxi budou moci využívat naši senioři za stejných podmínek, tzn. 6x měsíčně, i v roce 2020. V rámci této služby bude nadále zajištěna přeprava seniorů z místa jejich bydliště k lékařům, včetně nemocnic a poliklinik na území města, na návštěvu karvinských hřbitovních míst nebo za účelem vyřízení úředních záležitostí v budovách Magistrátu města Karviné. Nezbytnou podmínkou k čerpání této služby, na kterou v letošním roce vyčlenilo město 1,3 mil. korun, je však vyřízení průkazky.

Průkazky Senior taxi na rok 2020 jsou vydávány osobám starším 70 let s trvalým pobytem v Karviné po předložení platného občanského průkazu, nebo jiné osobě na základě plné moci, a to každé pondělí a středu v době od 7:30–12:00, nebo od 13:00–17:30 v budově D Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát (bývalá vojenská správa). V úterý a čtvrtek je možné vyzvednout průkazku pouze po telefonické domluvě s Bc. Petrou Vysockou, tel. 596 387 314, popř. s mgr Bc. Marií Pollakovou, tel. 596 387 349.