Nabídka „Sociálních služeb na dlani 2019“

perex_SSnD2018_logo.jpg Podzimní dny otevřených dveří, výstava, ale také odborná setkání a ocenění pracovníků v sociálních službách.


perex_SSnD2018_logo.jpg

11.09.2019 – Statutární město Karviná představuje sociální a návazné služby působící na území Karviné. Laická i odborná veřejnost se již potřetí může přesvědčit, že sociální i návazné služby na území města jsou na vysoké úrovni.

Sociální služby se dotýkají života každého z nás. Pokud ne dnes, tak může přijít čas, kdy se budeme po některé ze služeb poohlížet. Přijďte se už nyní přesvědčit, že sociální služby na území statutárního města Karviné jsou kvalitní, pomáhají tisícům lidí a zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost.

Program v Karviné a vybrané akce:

12.–24.09.2019

 • Otevřená setkání pracovních skupin (PS) komunitního plánování zaměřených na rozvoj sociálních a návazných služeb ve statutárním městě Karviná:
  • 12.09. (08:30–11:30) jednání PS Děti, mládež, rodina, Spolkový dům, Karviná-Ráj,
  • 17.09. (09:00–12:00) jednání PS Senioři, Městský klub seniorů U Svobodáren 1300, Karviná-Nové Město,
  • 20.09. (08:30–11:30) jednání PS Zdravotně postižení, Spolkový dům, Karviná-Ráj,
  • 24.09. (08:30–11:30) jednání PS Sociálně handicapované osoby, Spolkový dům,Karviná-Ráj.

30.09.–02.10.2019

 • Soutěžní výstava ručních prací klientů sociálních služeb, členů spolků a klubů seniorů s mottem „Hravě a levně“, Spolkový dům v Karviné - Ráji: 30.09. (11:30-16:00), 01.10. a 02.10. (10:00-16:00), vybrané výrobku bude možné zakoupit. Rovněž zde budou k dispozici propagační materiály sociálních služeb působících na území města.

02.10.2019

 • Obecní dům Družba bude hostit společné setkání účastníků Sociálních služeb na dlani. Odborné prezentace doplní i představení nominovaných pracovníků v sociální oblasti, kteří převezmou ocenění své záslužné práce z rukou primátora města Jana Wolfa. Rovněž zde budou vyhodnoceny nejzdařilejší soutěžní výrobky z výstavy „Hravě a levně“.

07.–10.10.2019

 • Dny otevřených dveří v jednotlivých zařízeních sociálních služeb. Letos nově otevřou své dveře také Městské kluby seniorů, kde se zájemci mohou seznámit s činností klubu a zahrát si zde některou z her, např. holandský billiard (takzvaný „šupec“), šipky, kulečník aj.
  Jednotlivé termíny jsou k dispozici na www.tyden-socialnich-sluzeb.cz a v přehledu níže:

Dny otevřených dveří v Karviné

Sociální služby pro děti, mládež a rodinu

07.10.2019

Akademický ústav Karviná, z.ú., Poradna SPOLU

Žižkova 2379/54A
Karviná-Mizerov
(budova Polikliniky)

9:00–16:00

08.10.2019

 


 


 

Akademický ústav Karviná, z.ú., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OÁZA

Mírová 1434/24
Karviná-Nové Město

12:00–17:00

Centrum pro rodinu Sluníčko, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež BUBLINA

Jurkovičova 1547
Karviná-Nové Město

14:00–17:00

Centrum pro rodinu Sluníčko, Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko

Jurkovičova 1547
Karviná-Nové Město

8:00–18:00

Centrum pro rodinu Sluníčko, Rodinné centrum Sluníčko

Jurkovičova 1547
Karviná-Nové Město

10:00–18:00

09.10.2019

 

 

Slezská diakonie, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  KLUB ON LINE

V Aleji 435
Karviná-Ráj

11:00–19:00

Centrum psychologické pomoci, p.o., Rodinná a manželská poradna

Karola Śliwky 620/7
Karviná-Fryštát

9:00–14:00

10.10.2019

Slezská diakonie, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež POHODA Karviná

V Aleji 435
Karviná-Ráj

9:00–15:00

Slezská diakonie, Sociální asistence Karviná, Orlová, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 V Aleji 435
Karviná-Ráj
 9:00–15:00

Sociální služby pro sociálně handicapované osoby

08.10.2019

 

Modrý kříž v ČR, Odborné sociální poradenství a Služba následné péče

Karola Śliwky 149
Karviná-Fryštát

8:00–17:00

09.10.2019

Sociální služby Karviná, p.o., Sociální poradna a Terénní programy

tř. Družby 1210
Karviná-Nové Město

8:00–15:00

10.10.2019 

Slezská diakonie, KONTAKT Karviná, Terénní program

Gustawa Morcinka 1332
Karviná-Nové Město

9:00–15:00

Slezská diakonie, OBČANSKÁ PORADNA Karviná

V Aleji 435
Karviná-Ráj

9:00–15:00

Sociální služby pro seniory a zdravotně postižené osoby

01.10.2019

GALAXIE CENTRUM POMOCI  z.ú., Denní stacionář

Kašparova 2978/1
Karviná-Hranice

 9:00–14:00

07.10.2019

 

 

 

Sociální služby Karviná, p.o., Asistenční služba a Pečovatelská služba

Sokolovská 1761
Karviná-Nové Město

8:00–13:00

Slezská diakonie, RÚT Karviná, sociální rehabilitace

Komenského 611
Karviná-Nové Město

9:00–13:00

08.10.2019

 

Sociální služby Karviná, p.o., Denní centrum pro osoby ve středním a vyšším
věku se
zdravotním postižením a Odlehčovací služba

Závodní 1667
Karviná-Nové Město

9:00–16:00

Domov Jistoty, p.o., Chráněné bydlení

Polská 71
Karviná-Ráj

9:00–15:00

Slezská diakonie, HOSANA Karviná, Domov pro osoby se zdravotním postižením  Lázeňský park 463/12
Karviná-Darkov 
 9:00–15:00
Slezská diakonie, EUNIKA Karviná, Denní stacionář a Sociálně aktivizační služba Kašparova 2978/1
Karviná-Hranice 
 9:00–15:30
 09.10.2019 Sociální služby Karviná, p.o., Denní stacionář Dům V Aleji   V Aleji 434
Karviná-Ráj
9:00–12:00
Nový domov, p.o., Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem U Bažantnice 1564
Karviná-Nové Město
9:00–16:00
Slezská humanita, o.p.s., Domov pro seniory Tyršova 2346/21
Karviná-Mizerov
10:00–16:00
10.10.2019 Slezská diakonie, NOE Karviná, podpora samostatného bydlení 

V Aleji 435
Karviná-Ráj

 9:00–15:00
Slezská diakonie, EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny V Aleji 435
Karviná-Ráj
9:00–15:00
ONKO - Naděje, spolek onkologických pacientů

Karvinská hornická nemocnice
Zakladatelská 975/22
Karviná-Nové Město (4. patro)

10:00–14:00

Městské kluby seniorů

07.10.2019

 

 

 

 

 

 

MKS V Aleji

V Aleji 433
Karviná-Ráj

10:00–12:00
14:00–16:00

MKS Nové Město

U Svobodáren 1300
Karviná-Nové Město
(bytový dům, vstup od Nového domova)

10:00–12:00
14:00–16:00

MKS Borovského

Borovského 814
Karviná-Ráj
(bytový dům)

10:00–12:00
14:00–16:00

MKS Louky

Těšínská 599
Karviná-Louky
(1. patro úřadovny magistrátu)

10:00–12:00

14:00–16:00

MKS U Lesa

U Lesa 871
Karviná-Ráj
(bytový dům)

10:00–12:00
14:00–16:00

MKS Staré Město

nám. Ondry Foltýna 43
Karviná-Staré Město
(hasičská zbrojnice)

10:00–12:00

14:00–16:00

MKS Rudé armády

Rudé armády 536
Karviná-Hranice
(dům na konci železniční vlečky)
10:00–12:00
14:00–16:00

 

08.10.2019

 • Den seniorů, pořádaný pod záštitou MPSV ČR, Obecní dům Družba, 14:00–17:00. Česká vás odpoledne plné užitečných informací, kultury i zábavy. Vstup  zdarma.

08.–16.10.2019 Aktivity pořádané pro odbornou veřejnost

8.10.2019

 • Kulatý stůl na téma Pomoc při řešení nepříznivé sociální situace seniorů a osob se zdravotním postižením. Určeno praktickým lékařům, zástupcům oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením Úřadu práce ČR, zaměstnancům oddělení sociálních věcí Magistrátu,  zástupcům sociálních služeb pro seniory apod.

10.10.2019

 • Odborná beseda se společností JINAK o.p.s. pro veřejné opatrovníky a sociální pracovníky, zaměřená na osoby s duševním onemocněním.

16.10.2019 

 • Kulatý stůl na téma Spolupráce aktérů v rámci sítě služeb zaměřených na pomoc ohroženým dětem. Určeno ředitelům základních škol, pracovníkům oddělení SPOD a zástupcům sociálních služeb pro děti, mládež, rodinu.

Článek bude dále doplňován. Případné bližší informace podá Bc. Andrea Wiechećová z Odboru sociálního Magistrátu města Karviné na tel. 596 387 248.

 

Akce Sociální služby na dlani je pořádána v rámci Týdne sociálních služeb ČR pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.