Sociální služby na dlani 2021

perex_SSnD2018_logo.jpg Podzimní dny otevřených dveří, MiniVeletrh, ale také tradiční ocenění pracovníků v sociálních službách.


perex_SSnD2018_logo.jpg

27.09.2021 – Statutární město Karviná i v tomto roce pořádá akci „Sociální služby na dlani“, kterou chce prezentovat činnosti spojené s působením sociálních a návazných služeb na území města. Chcete zjistit, co všechno nabízí poskytovatelé sociálních služeb působící v Karviné, či získat informace o konkrétní službě? Přijměte pozvání na Miniveletrh sociálních služeb a na Dny otevřených dveří v sociálních službách na území města Karviné.

Program v Karviné a vybrané akce:

04.10.2021

Miniveletrh sociálních služeb, v době od 10:00 do 16:00 hod v prostorách městské tržnice, Karviná-Fryštát

04.–08.10.2021

Dny otevřených dveří v jednotlivých sociálních a návazných službách - termíny jsou k dispozici také na www.tyden-socialnich-sluzeb.cz a v přehledu níže:

05.–06.10.2021

V době od 10:00–14:00 Dny otevřených dveří v Městských klubech seniorů (MKS). Členové klubů si s Vámi rádi zahrají šipky, kulečník, holandský billiard, či deskové hry.

 Dny otevřených dveří v Karviné

Městské kluby seniorů (MKS)

05.10.2021 (od 10 do 14 hodin)

MKS V Aleji, ul. V Aleji 433, Karviná-Ráj,

MKS U Lesa, Bytový dům pro seniory na ul. U Lesa 871, Karviná-Ráj,    

MKS Louky, Víceúčelové středisko na ul. Těšínská 599, Karviná-Louky.

06.10.2021 (od 10 do 14 hodin)

MKS Nové Město, Bytový dům pro seniory na ul. U Svobodáren 1300, Karviná-Nové Město (vstup od Nového domova);

MKS Staré Město, Hasičská zbrojnice na Nám. Ondry Foltýna 43, Karviná-St. Město;

MKS Rudé armády, ul. Rudé armády 536, Karviná-Hranice.

MKS Borovského, Bytový dům pro seniory na ul. Borovského 814, Karviná-Ráj.

Sociální služby pro seniory a zdravotně postižené osoby

4.10.2021

-          Sociální služby Karviná, p.o., Pečovatelská služba a Osobní asistence, Sokolovská 1761, Karviná-Nové Město - od 09:00 do 15:00 hod.

- Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s., pobočný spolek Karviná, U Mateřské školy 360/2, Karviná-Ráj, od 09:00 do 17:00 hod. (návštěvníky provedou klubovnou a seznámí je s principy a nabídkou činnosti).

 

5.10.2021

-          Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o., Oddělení sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení, Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj - od 9:00 do 18:00 hod

-          Slezská diakonie, EUNIKA Karviná, denní stacionář, poradna rané péče, sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením, Kašparova 2978/1, Karviná-Hranice – od 09:00 do 14:00 hod. 

-          Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s., pobočný spolek Karviná, U Mateřské školy 360/2, Karviná-Ráj, od 09:00 do 17:00 hod.

-          Sociální služby Karviná, p.o., Denní stacionář pořádá Bazárek, V Aleji 434, Karviná-Ráj – od 10:00 do 15:00 hod.  

-          Slezská diakonie, HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením, Lázeňský park 463/12, Karviná-Lázně Darkov – od 09:00 do 15:00 hod.                                                                                          

 

6.10.2021

-          Nový domov, p.o., Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, U Bažantnice 1564, Karviná-Nové Město - od 09:00 do 17:00 hod. (v rámci prohlídky bude možné si nechat změřit tlak, nebo cukr v krvi, ochutnat vzorky studených jídel, či shlédnout pomůcky pro využívané aktivizační činnosti).

-          Slezská humanita, o.p.s., Domov pro seniory, Tyršova 2346/21, Karviná-Mizerov - od 10:00 do 17:00 hod.

-          Centrum duševního zdraví, psychoterapeutický stacionář, Komenského 611/11, Karviná-Nové Město - od 13:00 do 17:00 hod. - „Den pro duševní zdraví“

-          Slezská diakonie, RÚT Karviná, sociální rehabilitace, Komenského 611/11, Karviná-Nové Město - od 13:00 do 17:00 hod.  

-          Slezská diakonie, EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny, Komenského 611/11, Karviná-Nové Město a Žižkova 2379/54a, Karviná-Mizerov - od 09:00 do 15:00 hod.

-          Domov Jistoty, p.o., Chráněné bydlení Karviná, Polská 71, Karviná-Ráj - od 09:00 do 14:00 hod.

7.10.2021

-          GALAXIE CENTRUM POMOCI, z.ú. Denní stacionář, Kašparova 2978/1, Karviná-Hranice -  od 09:00 do 14:00 hod.

-          Domov Alzheimer Darkov z.ú., Domov se zvláštním režimem, Lázeňská 48/41, Karviná-Darkov, od 10:00 do 17:00 hod.

-          Slezská diakonie, NOEKarviná, podpora samostatného bydlení, Masarykovo nám. 6/5, Karviná-Fryštát - od 09:00 do 15:00

-          Sociální služby Karviná, p.o., Denní stacionář, V Aleji 434, Karviná-Ráj – od 09:00 do 11:30 hod.

-          Sociální služby Karviná, p.o., Denní centrum služeb, Závodní 1667, Karviná-Nové Město – od 09:00 do 12:00 hod.

Sociální služby pro děti, mládež, rodinu a sociálně handicapované osoby

4.10.2021

-          Centrum psychologické pomoci, p.o., Rodinná a manželská poradna, odborné sociální poradenství, Karola Śliwky 620/7, Karviná-Fryštát od 09:00 do 14:00 hod. (návštěvníci budou mít možnost vidět prostory, kde se pracovníci věnují pěstounům, či terapeutickou místnost a hernu pro děti).                         

-          Modrý kříž v ĆR, Odborné sociální poradenství a Služba následné péče, Karola Śliwky 149, Karviná-Fryštát - od 09:00 do 15:00 hod.

-          Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., Středisko náhradní rodinné péče, pobočka Karviná, Masarykovo náměstí 24/12, Karviná-Fryštát – od 09:00 do 16:00 hod.

 

5.10.2021

-          Centrum psychologické pomoci, p.o., Rodinná a manželská poradna, odborné sociální poradenství, Karola Śliwky 620/7, Karviná-Fryštát, od 14:00 do 16:00 hod. – beseda na téma „Náhradní rodinná péče“   

 

6.10.2021

-          Akademický ústav Karviná, z.ú., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OÁZA, Mírová 1434/27, Karviná-Nové Město - od 12:00 do 17:00 hod. (můžete se těšit na turnaj ve stolním fotbálku a stolním tenisu, kreativní dílničky)

-          Akademický ústav Karviná, z.ú., Poradna SPOLU, Mírova 1434/27, Karviná-Nové Město - od  10:00 do 15:00 hod.

 

7.10.2021

-          Slezská diakonie, KONTAKT Karviná, terénní program, Gustava Morcinka 1332, Karviná-Nové Město - od 09:00 do 15:00 hod.

-          Slezská diakonie, OBČANSKÁ PORADNA Karviná, V Aleji 435, Karviná-Ráj - od 09:00 do 15:00 hod.

-          Slezská diakonie, Sociální asistence Karviná, Orlová, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Masarykovo nám. 6/5, Karviná-Fryštát - od 09:00 do 15:00 hod.

-          Slezská diakonie, POHODA Karviná, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, V Aleji 435, Karviná-Ráj - od 09:00 do 15:00 hod.

-          Charita Český Těšín, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Charitní středisko „Kometa“, Centrum 2296/20, Karviná-Mizerov - od 14:00 do 17:00 hod. (návštěvníky čeká mimo jiné tvořivý workshop)

 

 11.–18.10.2021

Veřejná setkání pracovních skupin (PS) komunitního plánování, v době od 09:00 do 10:30 hod., Spolkový dům, Karviná-Ráj:

11.10.2021 jednání PS Senioři

14.10.2021 jednání PS Sociálně handicapované osoby

15.10.2021 jednání PS Zdravotně postižení

18.10.2021 jednání PS Děti, mládež, rodina

 

Případné bližší informace podá Bc. Andrea Wiechećová z Odboru sociálního Magistrátu města Karviné na tel. 596 387 248, e-mail andrea.wiechecova@karvina_cz.

 

Akce Sociální služby na dlani je pořádána v rámci Týdne sociálních služeb ČR pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

Upozornění: Na veřejně přístupných akcích mohou být pořizovány fotografie a videozáznamy pro účely prezentace statutárního města Karviné a jeho příspěvkových organizací na jejich informačních kanálech a sociálních sítích. V případě nesouhlasu s pořizováním fotografií a videozáznamu vaší osoby budete mít možnost toto odmítnout u označeného fotografa akce. Podrobnosti najdete na http://gdpr.karvina.cz.