Informace k zápisu do živnostenského portálu

images.jpg Živnostenské úřady evidují dotazy podnikatelů ohledně zápisu do živnostenského portálu (Živnostenská komora).


Živnostenské úřady evidují dotazy podnikatelů ohledně zápisu do živnostenského portálu prezentovaného na webových stránkách http://zkcr.webnode.cz (Živnostenská komora). Jako provozovatel tohoto „rejstříku“ je uvedena společnost OFFICE POINT s.r.o. s uvedením Živnostenská komora České Republiky.

Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Karviné vylučuje spojitost s touto aktivitou privátního subjektu a potvrzuje, že tato nemá vazbu na zákonně povinnou registraci v informačním systému registru živnostenského podnikání.

V případě živnostenského portálu se jedná o nabídku úplatného zápisu s pravidelnou aktualizací dat, kdy tento zápis není povinný.

Pro doplnění Obecní živnostenský úřad uvádí, že vydáním živnostenského oprávnění jsou data o podnikateli a jeho podnikatelské činnosti automaticky a zdarma zapsána do Informačního systému Registru živnostenského podnikání (živnostenský rejstřík), kde je možné vyhledat informace o jakémkoliv podnikateli, který podniká podle živnostenského zákona.

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou pouze obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady.

Veřejnou část živnostenského rejstříku naleznete na internetových stránkách http://www.rzp.cz .