Informace pro OSVČ k čerpání ošetřovného

OSVČ a dítě_ilu.jpg O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 01.04.2020, a to přes Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Dotaci budou moci dostat ty OSVČ (nejen podnikatelé v režimu živností, ale i další OSVČ), které po uzavření školy nebo jiných dětských zařízení zůstaly s dětmi doma či se starají o osobu zdravotně postiženou aspoň ve stupni I, a přišly tak o příjem z podnikatelské činnosti. Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za den. 

O „ošetřovné“ bude moct požádat OSVČ na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • dítě/i, které navštěvuje/jí školu nebo jiné dětské zařízení, která byla uzavřena (které bylo uzavřeno) na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo

 • nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovatškolu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo

 • osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Postup pro podání žádostí:

 1. žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednouchém formuláři (interaktivní formulář a veškeré potřebné informace naleznete na těchto stránkách),
 2. doloží doklad/potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) či zařízení poskytující sociální služby – originál/prostá kopie (dokument může být vyfotografován mobilním zařízením) 

 3. podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu,
  • prostřednictvím datové schránky bxtaaw4, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
  • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem s přílohami na adresu: fpmpo20@mpo_cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

                   Ministerstvo průmyslu a obchodu

                   Na Františku 32

                   110 15 Praha 1

                   obálka musí být označena „neotvírat“ „fpmpo20“

V případě potřeby při vyplňování žádosti je žadatelům k dispozici Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Karviné, a to pouze v ojedinělých případech a po předchozí telefonické domluvě na č. 596 387 476, 596 387 464, 596 387 459, 596 387 463.

Pro urychlení zpracování Vaší žádosti a vyplacení dotace doporučujeme využít elektronického zaslání (datová schránka, e-mail se zaručeným elektronickým podpisem).

Další podmínky jsou uvedeny v přiložených dokumentech:

pdf.pngVyzva-I-Osetrovne-pro-OSVC_31_03_2020.pdf, soubor typu pdf, (252,09 kB)

pdf.pngProgram-Osetrovne-pro-OSVC_31_03_2020.pdf, soubor typu pdf, (526,26 kB)

pdf.pngOSVC---GDPR-prohlaseni-o-zpracovani.pdf, soubor typu pdf, (195,99 kB)

pdf.pngDefinice-maleho-a-stredniho-podnikatele-osetrovneOSVC.pdf, soubor typu pdf, (201,11 kB)

pdf.pngAplikacni-vyklad-MSP-4-5-2017.pdf, soubor typu pdf, (209,83 kB)

Podrobnější informace, včetně formulářů k poskytnutí podpory (k dispozici od 01.04.2020 od 09:00 hodin) naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky

Stránky jsou průběžně aktualizovány.