Listárna obecního živnostenského úřadu

Listárna obecního živnostenského úřadu je zaměřena pouze na obecné dotazy související s podnikáním ve smyslu zákona  č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Není určena k podávání podnětů týkajících se neoprávněného podnikání nebo řešení spotřebitelských sporů či vyřizování reklamací. Jelikož komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Magistrátu města Karviné. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text.Formulář pro zaslání dotazu


Listárna OS

CAPTCHA Image   Reload Image

Zodpovězené dotazy


Dotaz ze dne 17.9.2017:

Dobrý večer, 

rád bych se zeptal: Jak to u vás funguje s nahlášením změny sídla / trvalého bydliště? Respektive... Co k tomu potřebuji za papíry? Stačí třeba prozatímní "Potvrzení o změně trvalého pobytu" nebo potřebuji občanský průkaz s novou adresou?

Děkuji

Odpověď:

V návaznosti na Váš dotaz Vám sděluji, že změnu trvalého bydliště není nutno hlásit, poněvadž tuto se dozvíme ze základních registrů. Pouze v případě, že  nemáte uvedenou trvalou shodu mezi adresou bydliště a sídla je nutno oznámit na úřadě změnu sídla, ke změně postačí doložit potvrzení o změně bydliště. Správní poplatek je 100,- Kč.

S pozdravem

Iveta Beranová


Dotaz ze dne 3.8.2017:

Dobrý den,

obracím se na Vás s velkou prosbou. Mám tady jednu klientku, která by si chtěla zřídit živnostenské oprávnění. Chtěla by česat nevěsty před svatbou. Jen česat, žádné stříhání, barvení. Může tato živnost spadat do živnosti volné - 78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu?

 Poskytování služeb osobního charakteru, zejména činnost seznamovacích a svatebních kanceláří, astrologů, grafologů, kartářek a numerologů, vyhotovování rodokmenů, provoz šaten, práce čističů bot a další služby osobního charakteru. Doprovodné služby (hostesky, společnice a podobně) a poskytování základní pomoci doprovázeným osobám. Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob, zejména provozování solných jeskyní, veřejných lázní, umýváren, WC, veřejných prádelen a podobně. Poskytování služeb a zakázkových výrob souvisejících s péčí o vzhled osob, zejména líčení pro modeling, fotografii, film, televizi a divadlo, vlásenkářství, zhotovování charakterových masek pro divadlo a film a podobně.

 Obsahem činnosti není poskytování kosmetických služeb, manikúra, pedikúra, holičství a kadeřnictví, činnosti, při nichž je porušována integrita lidské kůže, provozování solárií, poskytování masérských, regeneračních a rekondičních služeb ani provozování bazénů, saun, fit-center a jiných sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici. Obsahem této činnosti není průvodcovská činnost ani poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb.

Předem děkuji za Vaši odpověď a přeji příjemný den.

Odpověď:

v rámci ohlašovací živnosti volné – obor č. 78 lze sice poskytovat služby a zakázkové výroby související s péči o vzhled osob, zejména líčit pro modeling, fotografii, film, televizi a divadlo, ale česání nevěst je přesnější s ohlašovací živností řemeslnou „Holičství, kadeřnictví“.

 Obsahové náplně jednotlivých živností naleznete v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.

Obsahová náplň živnosti Holičství, kadeřnictví: Zhotovování pánských, dámských a dětských účesů zahrnující zejména provádění plastických, tupých nebo speciálních módních střihů vlasů, mytí vlasů a jejich tvarování vodovou, foukanou, trvalou a jinou ondulací, odbarvování, tónování, melírování a barvení vlasů. Holení vousů a úprava knírů a plnovousů střihem a jejich tónování a barvení. Barvení obočí. Provádění různých druhů masáží vlasové pokožky s použitím kosmetických přípravků. Preparace, prodlužování, zhušťování a regenerace vlasů. Úprava řas a obočí. Tvorba vývojových střihů a účesů. V rámci živnosti lze dále provádět zhotovování jednoduchých vlásenek (polovlásenek), vlasových doplňků a příčesků.

 Pokud by dotyčná klientka nesplňovala odbornou způsobilost pro vyřízení řemeslné živnosti, může si ustanovit odpovědného zástupce, který musí být ve smluvním vztahu. Smluvní vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je vztahem soukromoprávním a může být různého charakteru (obchodněprávní, občanskoprávní, pracovněprávní).

Jarmila Vymětalíková


Dotaz ze dne 27.3.2017:

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, jaký je poplatek za založení živnosti. 

Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Tereza Králová

Odpověď:

Dobrý den,

při vstupu do živnostenského podnikání zaplatíte 1.000,-- Kč při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi. Při další žádosti o živnostenské oprávnění zaplatíte 500,-- Kč.  Pokud ohlašujete více živností současně nebo podáváte více žádostí o koncesi, poplatek se vybere jen jednou.

Jarmila Vymětlíková


Dotaz ze dne 24.3.2017:

Dobrý den,

potřebuji poradit, proto se na Vás obracím v naději, že mi pomůžete.

Mám známého, který je Polák a bydlí kousek za hranicí v Kaczycích. Vlastní obchod a chtěl by svou působnost rozšířit na České území v podobě mobilní prodejny s potravinami a s kontaktním místem v podobě kanceláře a skladu. Vysvětlila jsem mu povinnost EET, ale už nevím, jak je to s povolením  k podnikání a jaké podmínky musí splňovat. Bydlí v Polsku a má polské živnostenské oprávnění. Doručovací adresa, by byla jeho administrativní pobočka v ČR, kterou by chtěl zřídit tady v Karviné. Proto bych ráda věděla, jestli stačí k založení českého živnostenského oprávnění pouze místo podnikání nebo musí mít i povolení k pobytu. Děkuji za informaci. Dinžíková

Odpověď:

Vážená paní,

v návaznosti na Váš dotaz Vám sdělujeme následující. Fyzická osoba, která nemá bydliště na území  České republiky může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z živnostenského zákona nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného.

K ohlášení volné živnosti (Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) občan Polské republiky musí doložit:

  • výpis z evidence Rejstříku trestů  státu, jehož je občanem, doklad nesmí být starší než 3 měsíce
  • doklad prokazující právní důvod pro užívání  prostor do nichž umístí sídlo v ČR
  • doklad potvrzující údaj o adrese bydliště osoby v Polské republice (potvrzení příslušného orgánu, nestačí občanský průkaz)

Dále Vás upozorňujeme, pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladu  včetně jeho překladu do českého jazyka, pokud tento doklad nebyl vydán v českém jazyce (občané EU neformální překlad).

Marie Noworytová 


Dotaz ze dne 22.3.2017:

Dobrý den paní Beranová,

omlouvám se za vyrušení, ale chtěl jsem se jen informovat, jak jsem na tom s živnostenským listem. Nejsem si totiž jistý, jestli jsem činnost pouze přerušil nebo jsem živnostenské oprávnění úplně zrušil.

Dalo by se to prosím nějak ověřit?

Mockrát děkuji za pomoc.

S pozdravem

Alexandr Hegegy

Odpověď:

Zdravím, v návaznosti na Váš dotaz Vám sděluji, že živnost máte přerušenou v termínu do 31.12.2019.

 Iveta Beranová


Dotaz ze dne 21.3.2017:

Dobrý den,

chtěla bych se prosím zeptat, zda chov psů za účelem produkce a prodeje štěňat je živností? A pokud by živností byla, tak bych se ráda zeptala, zda jde o živnost volnou nebo o živnost vázanou?

Předem děkuji za odpověď.

Barbora Dražanová

Odpověď:

Vážená paní,

v návaznosti na Váš dotaz Vám sdělujeme následující. Chov psů a prodej štěňat z tohoto vlastního chovu je živností volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor č. 5) Chov zvířat a jejich výcvik. V případě nákupu psů a štěňat za účelem jejich dalšího prodeje a prodej je živností vázanou " Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy".

Při pochybnostech, kterou živnost si vyřídit si dovolujeme upozornit na nařízení vlády č. 278/2008 Sb., které řeší obsahové náplně jednotlivých živností.

Marie Noworytová


Dotaz ze dne 14.3.2017:

Dobrý den,

jsem držitelem živnostenského oprávnění Zednictví. Chci se zeptat, zda v rámci této živnosti mohu provádět bourání, řezání otvorů do panelových stěn? Děkuji

Odpověď:

Vážený pane,

bourání (řezání) otvorů lze zařadit do obsahové náplně živnosti řemeslné "Zednictví", a to v případě, že vybouráním otvoru nemůže dojít k narušení statiky stěny (panelu, stavby). V pochybnostech je žádoucí stanovisko odborníka. 

Tomáš Matěj


Dotaz ze dne 10.3.2017:

Dobrý den,
tento rok budu vyučená kuchařka-servírka.Budu si moct založit ŽL "pekařství-cukrářství" i když nejsem vyučená přímo cukrářka,ale budu vyučená kuchařka?
Jedná se o výrobky z čokolády.

Odpověď:

Vážená paní,
pro řemeslnou živnost  "Pekařství - cukrářství", můžete doložit  výuční list v oboru kuchař - servírka, jelikož se jedná o příbuzný obor, avšak současně  musíte doložit doklad o jednoroční praxi v oboru. V případě, že roční praxi splňovat nebudete, musíte ustanovit odpovědného zástupce.

Iveta Beranová


Dotaz ze dne 7.3.2017:

Dobrý den,
prosím o informaci, zda je nutné založit cestovní kancelář či stačí cestovní agentura.

Jezdím do zahraničí se skupinkami lidí, kterým zajistím ubytování včetně snídaně. Jiné jídlo nezajišťuji. 
Tito lidé se tam dopraví sami, svými auty. 
V ceně výletu jsou taktéž místní vstupenky a má přítomnost coby průvodce.
Zájemci, kteří chtějí využít měření energií svého těla, mají tuto možnost také. V některých výletech je cena již započítána, v některých ne.

Prosím o vyjádření se k těmto činostem.

Moc Vám děkuju.

Radek Kubla

Odpověď:

Vážený pane, 

v daném případě dle Vašeho popisu se jedná o živnost koncesovanou, s předmětem podnikání "Provozování cestovní kanceláře", kdy obsahem náplně této je organizování, nabízení a prodej zájezdů. Zájezdem se rozumí podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisu, soubor služeb cestovního ruchu prodávaný za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění: 
a) ubytování, 
b) dopravu, 
c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb, což ve vašem případě je průvodcovství, organizování výletů.

Vzhledem k výše uvedenému je nutné podat žádost o koncesi, s předmětem podnikání "Provozování cestovní kanceláře" na obecní živnostenský úřad a splnit podmínky souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisu. 

Iveta Beranová


Dotaz ze dne 2.3.2017:

Dobrý den, potřebovala bych prosím ke své bakalářské práci přehled jednotlivých živností provozovaných v Karviné v roce 2016. Děkuji
Markéta Děhylová

Odpověď:

Vážená paní,
obraťte se na Český statistický úřad v Ostravě, Repinova 2661/17, Ostrava, 702 03, telefonní kontakt 595131211, který Vám poskytne požadovaná data.

Tomáš Matěj


 Dotaz ze dne 28.2.2017:

Dobrý den, mám velkou prosbu . Mám vyřízené živnostenské oprávnění , ale živnost již deší dobu neprovozuji. Přestěhovala jsem se z Karviné  do Brna . Potřebovala bych živnostenský list zrušit  k 1.3.2017 . Dá se zaslat formulář poštou . Nebo poradíte mi jak mám postupvat .  Moc děkuji Pěkný den Monika Pieczonková

Odpověď:

Vážená paní,

v návaznosti na Váš dotaz Vám sděluji, že živnost můžete zrušit na kterémkoliv živnostenském úřade na území ČR, samozřejmě můžete požádat o zrušení živnostenského oprávnění poštou, předmětné formuláře naleznete na webu města www.karvina.cz, v sekci potřebuji vyřídit, dále podnikání a tam si najdete formulář s názvem změnový list, na který vypíšete zrušení živnostenského oprávnění. Samozřejmě můžete zaslat prostou žádost, která nemusí být na předepsaném formuláři.

Iveta Beranová


Dotaz ze dne 13.2.2017:

Dobrý den
Naše společnost má zájem vyrábět nebo dovážet tabákové výrobky , konkrétně doutníky pokud možno vlastní značku, zajímalo by mne co musíme splňovat a kde zjistím tyto informace
a) co musí splňovat dodavatel tabákového výrobku či suroviny z ČR , EU, popřípadě ze zahraničí abych mohl od něj kupovat toto zboží, tedy jaký je rozdíl nakupovat od obchodníka u nás v ČR nebo s EU, popřípadě z ostatních států mimo EU
b) co musíme splňovat my jako společnost abychom mohli toto zboží od těchto obchodníků nakupovat, dovážet popřípadě vyrábět
c) Kdo a kdy a jak kontroluje kvalitu výrobku či dovezené suroviny , zajímalo by nás to hlavně s toho důvodu neboť bychom neradi koupili výrobek či surovinu u které by se dodatečně zjistilo, že je závadná a zakázalo by se nám s tím nakládat
rádi bychom si naši investici ochránili nejlépe tak abychom platbu za zboží mohli dát do depozitu, (úschovy) do té doby dokud se výrobek či surovina nezkontroluje , aby se následně bez rizika mohla pustit do výroby či prodeje, výsledek této kontroly by měl směřovat k povolení vyplatit či nevyplatit dodavateli peníze za toto zboží
d) V jakém případě a kdy se platí Celní poplatek v rámci dovozu zboží z EU, a dovozu mimo EU
e)Jaká je současná daň z 1 Kg tabáku a kdy a komu se platí, kdo určuje popis, velikost a gramáž tabákového balení, předtím než se pustí výrobek na trh
f) Jaká je současná daň z 1 Ks doutníku, jaké jsou normy pro jeho výrobu, tj. jeho velikost, délka, objem a váha, kdy a komu se platí tato daň, kolik doutníků může být v jedné krabičce a jak veliká musí být, z jakého papíru a zda musí být ještě v krabičce další balící papír, předtím než se pustí výrobek na trh
g) Jaká je současná daň z výroby 1 Ks cigarety, jaké jsou normy pro její výrobu, , tj. její velikost, délka, objem a váha, kdy a komu se platí tato daň, kolik cigaret může být v jedné krabičce a jak veliká musí být, , z jakého papíru a zda musí být ještě v krabičce další balící papír, předtím než se pustí výrobek na trh
h) kdo a kdy na výrobek, balení nalepí kolek a kolik stojí tento kolek či okolkování, kdo a kdy určuje jaká jeto šarže tj. udělí čárový kod na balení
ch) Kdo schvaluje název výrobku, kdo schvaluje puštění nového výrobku na trh, popřípadě co vše musí být uvedeno na balení nového výrobku,
i) co všechno je podnikatel povinen administrativně vést v evidenci, mimo účetnictví
j) Co se stane když nám dodavatel pošle výrobek či surovinu která bude závadná ? vrátí se mu na jeho náklady spět, a nebo se likviduje, v případě že se likviduje kdo hradí tuto likvidaci ?
k) Co musí splňovat skladové prostory, pro uskladnění hotových tabákových výrobků, pokud bychom se rozhodli je hotové dovážet, tj. přímo vyrobit u dodavatele již popsané v českém jazyce a zabalené v krabičce
l) Co musí splňovat skladové prostory, pro uskladnění suroviny tj. tabáku určenému na výrobu doutníku, zda jsou nějaké normy , například, stupeň teploty, vlhkost, větrání apod..
m) kdo určuje popřípadě schvaluje jaké stroje se použijí na výrobu doutníků, zda musí být pouze nové a pokud můžou být i starší co musí splňovat, tedy stroj na výrobu doutníků, řezačka, balička, popřípadě jaké ostatní mašiny musíme mít abychom mohli zahájit výrobu
n) jaké požární, hygienické a ostatní normy musíme splňovat před tím než zahájíme výrobu

buďte tak laskaví a pokud můžete odpovězte mi na moje otázky, pokud nemůžete tak mi dejte odpověď na otázky které se vás týkají, popřípadě mi prosím pošlete odkaz na listiny či instituci jinou, kde tyto odpovědi získám.

děkuji za informace s přáním hezkého dne jednatel společnosti Šebek Roman

Odpověď:

V návaznosti na Váš dotaz týkající se výroby a dovozu tabákových výrobků Vám sdělujeme následující.

Vámi položené dotazy nejsou určeny živnostenskému úřadu, ale Celní správě a Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

Z pohledu živnostenského úřadu si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že pokud hodláte vyrábět tabákové výrobky, nevlastníte k této činnosti příslušné živnostenské oprávnění.

Jedná se o vázanou živnost "Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků" k této živnosti je nutno doložit odbornou způsobilost a to:

  • VŠ vzdělání ve studijním programu zaměřeném na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 1 rok praxe v oboru nebo

  • Vyšší odborné vzdělání zaměřené na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru nebo

  • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru potravinářské chemie nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru nebo

  • Osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

Při pochybnostech, zda si předmětnou živnost vyřídit si dovolujeme upozornit na Nařízení vlády  č. 278/2008 Sb., které řeší obsahové náplně jednotlivých živností.

U živnosti Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků je následující obsahová náplň:

Technologické postupy a pracovní operace, kterými se z tabákových listů získává surový tabák vhodný pro výrobu tabákových výrobků (kromě zemědělské prvovýroby). Zpracování tabáku na finální výrobky určené ke kouření nebo šňupání.

Iveta Beranová


Dotaz ze dne 10.2.2017: Je možno oznámit přerušení provozování živnosti zpětně? Děkuji za odpověď Alena Provázková.

Odpověď: Nelze. Živnost lze přerušit nejdříve ode dne, kdy podnikatel oznámení učiní osobně na úřadě nebo ode dne, kdy je oznámení úřadu doručeno.

Tomáš Matěj


Dotaz ze dne 6.2.2017: Pro kolik podnikatelů můžu být ustanoven do funkce odpovědného zástupce?

Odpověď: Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Tomáš Matěj


Dotaz ze dne 4.2.2017 : Dobrý den, chtěl jsem se zeptat které živnostenské oprávnění stačí na internetový prodej krmiv nebo doplňků pro zvířata ( obojky, hračky, klece atd..). Bude stačit živnost volná - Velkoobchod a maloobchod ? Nebo bude třeba živnost vázaná - Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy ? Popřípadě lze se za určitých podmínek vyhnout živnosti vázané v tomto případě ? děkuji za odpověď

Odpověď: Na uvedenou činnost - prodej krmiv a doplňků pro zvířata Vám postačí oprávnění k živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 48 Velkoobchod a maloobchod. Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů živnosti volné jsou uvedeny v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, jehož aktuální znění naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz v sekci podpora podnikání.

Iveta Beranová