Poradenské dny České obchodní inspekce

Budova C_03.jpg Poradenské a konzultační dny České obchodní inspekce pro potřeby občanů budou opět probíhat po letních prázdninách. 


Poradenské a konzultační dny České obchodní inspekce pro potřeby občanů budou opět probíhat po letních prázdninách, konkrétně pak v termínech 9.9., 14.10, 11.11 a 9.12.2021.  Tyto se budou konat od 8.30 do 14 hodin v budově C Magistrátu města Karviné, na  živnostenském oddělení Odboru správního, ul. Karola Śliwky 50/8a v Karviné-Fryštátě (1. poschodí, kancelář č. 219).

ČOI 2021.pdf, soubor typu pdf, (319,14 kB)