Upozornění pro podnikatele - zápis firem do České komory firem a institucí

perex_jednání_smlouva_ilu.jpg Upozornění pro podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci


perex_jednání_smlouva_ilu.jpg

08.06.2020 – Živnostenské úřady zaznamenaly v poslední době nabídku společnosti Česká komora firem a živnostníků s.r.o, která se týká zápisu firem, resp. nově vzniklých podnikatelských subjektů do České komory firem a živnostníků. Tato společnost zasílá podnikatelům rovnou POTVRZENÍ O ZÁPISU DO ČESKÉ KOMORY FIREM A ŽIVNOSTNÍKŮ, opatřené kulatým razítkem a datumovkou s pořadovým číslem. Dopis tedy není pouhou nabídkou, ale působí jako potvrzení o skutečnosti, která již nastala, což samozřejmě může vzbuzovat pocit, že zaplatit je podnikatel povinen.

Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Karviné vylučuje spojitost s touto aktivitou privátního subjektu a potvrzuje, že tato nemá vazbu na zákonně povinnou registraci v informačním systému registru živnostenského podnikání.

Současně upozorňujeme podnikatelské subjekty, že předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu do živnostenského rejstříku není zpoplatněno.

Výše uvedený typ nabídek podnikatelům může vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek, což není pravda. Žádná takováto zákonem stanovená povinnost neexistuje.

Související informace:

https://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-spravni/informace-k-zapisu-do-zivnostenskeho-portalu