Informace Ministerstva zemědělství ke kůrovci

Informace MZe pro vlastníky lesů - kůrovec.jpg Ministerstvo zemědělství informuje o programu na zmírnění následků škod způsobeným kůrovcem.


Informace MZe pro vlastníky lesů - kůrovec.jpg