Nařízení státní veterinární správy

Prase_.jpg Ukončení mimořádných veterinárních opatření, která byla vydána k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat.


Prase_.jpg

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončuje mimořádná veterinární opatření ze dne 25. 1. 2018, č. j. SVS/2018/011578-G, která byla vydána k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky a která zakazovala použití antiparazitárních přípravků pro léčení parazitóz u spárkaté zvěře.

 Nařízení státní veterinární správy čj. SVS_2018_011578-G.pdf, soubor typu pdf, (211,14 kB)