Nařízení Státní veterinární správy

P1250126 kopie_Small.jpg Mimořádné veterinární opatření ve věci výskytu nákazy ptačí chřipky v k.ú. Bartovice (okres Ostrava)


Vážení občané,

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen "KVS") vydala dne 03.01.2023 nařízení Státní veterinární správy, kterým nařídila mimořádná veterinární opatření za účelem zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky), která byla potvrzena v katastrálním území Bartovice (okres Ostrava). KVS stanovila do tzv. pásma dozoru mimo jiné katastrální území Karviná-Doly, v části města Doly, v obci Karviná.

V této souvislosti Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, bude v následujících dnech provádět soupis chovaných ptáků v části města Doly, kdy s chovateli bude vyplněn sčítací list drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu.

fb-09-kopie.jpg

Nařízení KVS:

Nařízení Státní veterinární správy_ptačí chřipka_ohnisko Bartovice.pdf, soubor typu pdf, (274,68 kB)

Aktuální informace:

Ptačí chřipka v ČR; aktuální informace – Státní veterinární správa (svscr.cz)