Projednání návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Karviné

1221.jpg Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel územního plánu statutárního města Karviné informuje o projednání zadání změny č. 2  Územního plánu Karviné.


Návrh zadání změny č. 2  územního plánu je zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Karviné.  Písemné připomínky k zadání změny č. 2 územního plánu může každý uplatnit do 15 dnů ode dne doručení, tj. nejpozději do 14.03.2020.

Obor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné