Oznámení vlastníkům lesa

forest-1706191_640.jpg Orgán státní správy lesů oznamuje vlastníkům lesa možnost převzít lesní hospodářskou osnovu.


forest-1706191_640.jpg

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako orgán státní správy lesů

oznamuje vlastníkům lesa o výměře menší než 50 ha v katastrálních územích Karviná-město, Karviná-Doly, Darkov, Ráj, Staré Město u Karviné, Louky nad Olší, Dětmarovice, Koukolná, Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice, Prstná, Závada nad Olší a Stonava, že si mohou převzít lesní hospodářskou osnovu (dále jen „LHO“) pro svůj les platnou od 01.01.2018 do 31.12.2027, a to po celou dobu platnosti LHO.

Oznámení vlastníkům lesa o možnosti převzít lesní hospodářskou osnovu.pdf, soubor typu pdf, (392,26 kB)