Pozor na povinnosti při provozování kotlů na pevná paliva

kouř.jpg Nezapomínejte na povinné kontroly. Od září 2022 zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy.


kouřící komín.jpg

Významnou povinností provozovatelů kotlů na pevná paliva je provádět jednou za 3 roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Vzhledem k tomu, že první kontroly měly být provedeny do konce roku 2016, upozorňujeme Vás na blížící se termín následující kontroly. Oprávněné úřední osoby magistrátu mohou požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly. V praxi se tato žádost využívá zejména v případě podnětů týkajících se prošetření možného nezákonného znečišťování ovzduší.

Musíme se také připravit na zásadní zpřísnění provozování zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a které nejsou navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace. Provozování kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, splňující výše uvedené podmínky, bude od září 2022 zakázáno.