Podpora kulturních aktivit pro rok 2018

perex-kultura-ilu.jpg statutární město Karviná prostřednictvím Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 4276 ze dne 13. prosince 2017 vyhlašuje dotační program  Podpora kulturních aktivit  pro rok 2018


perex_kultura_ilu.jpg

Termín podání žádosti je od 08.01.2018 do 15.01.2018 včetně.

Kontakt: Marcela Hübnerová, Odbor rozvoje, tel.: 596 387 488, e-mail: marcela.hubnerova@karvina_cz

Vyúčtování dotace je nezbytné provést do 16.02.2019, resp. dle ustanovení ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Úplné znění dotačního programu včetně všech podkladů naleznete níže: