Podpora výkonnostního sportu v Karviné pro rok 2018

perex_poháry-vítězů_ilu.jpg statutární město Karviná prostřednictvím Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 4750 ze dne 28.05.2018 vyhlašuje dotační program Podpora výkonnostního sportu v Karviné pro rok 2018


perex_poháry-vítězů_ilu.jpg

Termín podání žádosti je od 02.07.2018 do 11.07.2018 včetně.

O vyhodnocení žádosti bude každý uchazeč informován nejpozději do konce září 2018.

Kontakt: Marcela Hübnerová, Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné, tel.: +420 596 387 484, e-mail: marcela.hubnerova@karvina_cz

Úplné znění dotačního programu včetně všech podkladů naleznete níže: