Poskytnutí datového výstupu z Geografického informačního systému města Karviné

folder-document.png Datové výstupy se poskytují bezplatně žadatelům, kteří na základě smluvního vztahu zpracovávají zakázku pro statutární město Karviná. Ostatním žadatelům se datové výstupy poskytují za úplatu, a to pouze ty datové výstupy, které jsou uvedeny v Ceníku datových výstupů z GISMK, který je přílohou Zásad pro provozování a využívání GISMK.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o poskytnutí datového výstupu z Geografického informačního systému města Karviné (GISMK)

04. Základní informace k životní situaci:
Datové výstupy z GISMK představují mapové podklady a prostorová geodata v digitální podobě, která se obecně využívají pro nejrůznější účely (projektová a stavební činnost, zpracování územních plánů, studií, mapování, geodetické práce, terénní průzkumy, provozní činnost poskytovatele a další).

Datové výstupy se poskytují bezplatně žadatelům, kteří na základě smluvního vztahu zpracovávají zakázku pro statutární město Karviná. Ostatním žadatelům se datové výstupy poskytují za úplatu, a to pouze ty datové výstupy, které jsou uvedeny v Ceníku datových výstupů z GISMK, který je přílohou Zásad pro provozování a využívání GISMK.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba nebo právnická osoba.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Datové výstupy z GISMK se poskytují na základě Článku 10 Zásad pro provozování a využívání GISMK.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Elektronickým nebo písemným podáním žádosti o poskytnutí datového výstupu z GISMK, případně k žádosti připojte mapu se zákresem územního rozsahu požadovaných dat.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor organizační, oddělení informačních služeb, Karola Śliwky 818/11, Karviná-Fryštát
RNDr. Martin Vozár, tel.: 596 387 286, e-mail: martin.vozar@karvina_cz


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádné doklady nejsou požadovány.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář žádosti o poskytnutí datového výstupu z GISMK, který je dostupnýv elektronické podobě ke stažení:

pdf.pngŽádost o poskytnutí datového výstupu z GISMK, soubor typu pdf, (52,9 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Pro žadatele, kteří zpracovávají zákazku pro statutární město Karviná - datové výstupy se poskytují bezplatně.
Ostatním žadatelům se datové výstupy poskytují podle platného Ceníku datových výstupů z GISMK, který je přílohou Zásad pro provozování a využívání GISMK.
Způsoby úhrady plateb:
1. Bezhotovostně převodem na účet města č.19-1721542349/0800
2. V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné
3. Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Žádost v elektronické podobě můžete zaslat na emailovou adresu: gisImage

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zásady pro provozování a využívání Geografického informačního systému města Kaviné.

Soubory ke stažení:

pdf.pngZásady pro provozování a využívání Geografického informačního systému města Karviné, soubor typu pdf, (92,86 kB)

18. Jaké jsou související předpisy:
neuvedeno

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
V případě nedodržení povinností žadatelem je poskytovatel datových výstupů oprávněn požadovat náhradu škody po žadateli občanskoprávní cestou.

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
Pro vyhotovení mapy se zákresem požadovaného území můžete využít Mapový portál statutárního města Karviná:

Mapový portál

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
neuvedeno

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování

26. Kontaktní osoba:
RNDr. Martin Vozár
tel.: 596 387 286
e-mail: gisImage

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1.1.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován:
1.1.2012

29. Datum konce platnosti popisu:
neuvedeno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno