Přehled platné ÚPD statutárního města Karviná


Územní plán obce Karviná

řešené území: správní území města Karviné (katastrální území Karviná-město, Ráj, Darkov, Staré Město u Karviné, Louky nad Olší)

vydán: 23.04.2018

účinnost: 11.05.2018

zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

 

Návod na zobrazení územích plánů v aplikaci Marushka


Pro zobrazení územních plánů města klikněte na příslušný název územního plánu. Poté se spustí mapová aplikace Marushka a zobrazí se celkový náhled vybraného územního plánu. Zapínání a vypínání jednotlivých výkresů územních plánů se provádí v pravém panelu v záložce "Vrstvy" v příslušné skupině vrstev územního plánu.

Pro rychlé zobrazení hledané lokality (např. podle čísla parcely) můžete využít tzv. lokalizační dotazy. V menu aplikace Marushka klikněte na záložku "Hledat" a vyberte požadovaný typ lokalizačního dotazu.

Legenda k územnímu plánu a text příslušné obecně závazné vyhlášky zobrazíte kliknutím na tlačítko Image "info vrstvy" před názvem mapové vrstvy územního plánu v panelu Vrstvy.

Pro rychlé hledání objektů v mapě použijte panel Hledat a vyberte požadovaný lokalizační dotaz (Najdi parcelu, budovu, ulici,...).

Pro zjištění informací z katastru nemovitostí můžete použít tlačítko Image v dolní částí mapového okna a poté kliknětě do mapy.