Přihláška ke zkoušce z prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby

folder-document.png Zkoušku musí složit zájemce o práci řidiče taxislužby, termíny zkoušek jsou vyvěšovány na úřední desce v souladu s čl. 4 odst. 1 OZV č. 5/2013


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Přihláška ke zkoušce z prokazování znalosti místopisu a právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele řidiči taxislužby

04. Základní informace k životní situaci:
Zkoušku musí složit zájemce o práci řidiče taxislužby, termíny zkoušek jsou vyvěšovány na úřední desce v souladu s čl. 4 odst. 1 OZV č. 5/2013

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Přihlášku může podat zájemce o práci řidiče taxislužby

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Přihlášku je nutno správně a čitelně vyplnit u všech požadovaných údajů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
osobním podáním správně vyplněné přihlášky

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor školství a  rozvoje, oddělení strategií a plánování, ul.Karola Śliwky 50/8a Karviná-Fryštát, 3. poschodí budovy C, kancelář č. 444 p. Bc. Pavlína Malyszová, DiS a p. Jana Ochodková

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
při prezenci u zkoušky musí přihlášený předložit platný občanský průkaz a platný řidičský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

rtf.pngPřihláška ke zkoušce z prokazování znalosti místopisu a právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele řidiči taxislužby-přihlašuje se zájemce.rtf, soubor typu rtf, (50,87 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
nejsou vyžadovány

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
přihláška musí být podána osobně nejpozději jeden týden před vyhlášeným termínem zkoušky

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
účastníkem je pouze osoba přihlášena ke zkoušce

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
k vykonání zkoušky se musí dostavit zájemce osobně

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviná č. 5/2013

18. Jaké jsou související předpisy:
zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, vyhl. č. 478/2000 Sb.,kterou se provádí zákon o silniční dopravě

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace: :
Otázky z místopisu jsou v elektronické podobě ke stažení:

rtf.pngOtázky místopis

Otázky k právním předpisům upravující taxislužbu a ochranu spotřebitele jsou v elektronické podobě ke stažení:

rtf.pngOtázky právní přespisy 2018

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje,oddělení strategií a plánování,

26. Kontaktní osoba:
Bc. Pavlína Malyszová, DiS, tel. č. 596 387 344 a Jana Ochodková, tel. č. 596 387 443

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován:
22.08.2018

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno