Program peněžité pomoci Karviné „Antivirus I.“

Program na podporu drobných podnikatelů, jejichž aktivity byly omezeny šířením koronaviru schválila Rada města Karviné dne 25.01.2021 usnesením č. 2044.


26.01.2021 – Radní Karviné na svém mimořádném zasedání před 17. zastupitelstvem města rozhodli o peněžité podpoře drobných karvinských podnikatelů s názvem „Antivirus I.“.  Alokovaná částka na peněžitou pomoc podnikatelům činí dva miliony korun. Finacování z rezervy města schválilo dne 25.01.2021 Zastupitelstvo města Karviné.

 „Účelem programu je zmírnění ekonomických dopadů ve sféře podnikání drobných podnikatelů působících na území našeho města vzniklých v důsledku krizových a mimořádných opatření kvůli epidemii koronaviru. Podnikatelé budou moci získat podporu do výše dvacet tisíc korun. Podmínkou je, že výše celkového obratu za poslední ukončené účetní období nepřekročila u podnikatele částku šest milionů korun“, říká primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

 Žádost o finanční podporu budou moci podnikatelé podat písemně nebo elektronicky od 8.00 hodin 15.02.2021 do 16.00 hodin 22.02.2021.

Znění programu a formulář žádosti je k dispozici ve formátu docx a pdf:

 

Kontaktní osoby (úřední hodiny):

Ing. Halina Breznenová
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 787
Email:

Jana Ochodková
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 443
Email:

Ing. Gabriela Monczková
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 448
Email:

 

 O konečném poskytnutí peněžité pomoci bude rozhodovat kompetentní orgán statutárního města Karviná na základě doporučení komise, ve které budou zástupci vedení města, zastupitelů a magistrátu.