Pronájem nebytových prostor v Městských klubech seniorů v Karviné


01.    Identifikační kód

02.    Kód

03.    Pojmenování (název) životní situace:

- Pronájem nebytových prostor v Městských klubech seniorů v Karviné.

04.    Základní informace k životní situaci:
-    Nebytové prostory v Městských klubech seniorů v Karviné, jsou prostory, které je možné pronajmout za účelem
     konání různých aktivit, jako schůzovní činnost, přednáška či jiná jednorázová akce vč. akcí soukromých,
     (např. rodinné oslavy),kromě akcí obchodního charakteru.
-    Výše pronájmu se řídí Zásadami pro nakládání s movitým majetkem.
-    K pronájmu jsou určené níže specifikované nebytové prostory jednotlivých Městských klubech seniorů v Karviné:

  • Městský klub seniorů V Aleji (samostatný objekt), ul. V Aleji 433, Karviná-Ráj, možno pronajmout společenskou místnost, kuchyni a sociální zařízení;
  • Městský klub seniorů Borovského (vestibul bytového domu), ul. Borovského 814, Karviná-Ráj, možno pronajmout společenskou místnost, kuchyň a sociální zařízení;
  • Městský klub seniorů U Lesa (v suterénu bytového domu), ul. U Lesa 871, Karviná-Ráj, možno pronajmout společenské místnosti, kuchyň a sociální zařízení;
  • Městský klub seniorů Karviná-Staré Město (v Hasičské zbrojnici), Nám. Ondry Foltýna 43, Karviná-Staré Město, možno pronajmout společenskou místnost, kuchyň, sociální zařízení a zahradu;
  • Městský klub seniorů Karviná-Nové Město (v bytovém domě), ul. U Svobodáren 1300, Karviná-Nové Město, možno pronajmout společenskou místnost, kuchyň a sociální zařízení;
  • Městský klub seniorů Rudé armády (samostatný objekt), ul. Rudé armády 536, Karviná-Hranice, možno pronajmout 3 společenské místnosti, kuchyň, sociální zařízení a zahradu;
  • Městský klub seniorů Karviná-Louky (Víceúčelové středisko), ul. Těšínská 599, Karviná-Louky, možno pronajmout společenskou místnost, vedlejší místnost a kuchyň.

05.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

-          Osoba starší 18 let

06.    Jaké jsou podmínky a postup při řešení životní situace:

-          Na každou akci v nebytových prostorách městských klubů seniorů je nutné podat Rezervační formulář
           nejpozději 14 dnů před koním akce.

07.    Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

-          Podáním Rezervačního formuláře na pronájem nebytových prostor v Městských klubech seniorů v Karviné

08.    Na které instituci životní situaci řešit:

-          Na Magistrátu města Karviné, budova D, Odbor sociální, ul. Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát

09.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

-          Na Magistrátu města Karviné, budova D, Odbor sociální, ul. Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát

10.    Jaké doklady je nutné mít s sebou:

-          Vypsaný Rezervační formulář

-          Výpis z rejstříku (popř. výpis z rejstříku vedeného u krajského soudu

-          Občanský průkaz

-          Plnou moc, pokud jedná zástupce

11.    Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

-          Ke stažení:

12.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

-         Poplatky se řídí Zásadami pro nakládání s movitým majetkem čl. 6. 2 U krátkodobých nájmů
          následujících prostorů a stanovují se takto:

 
1.hod
2.hod a každá další započatá hod.
Městský klub seniorů Rudé armády, ul. Rudé armády 536, Karviná-Hranice
251 Kč
126 Kč
Městský klub seniorů V Aleji, ul. V Aleji 433, Karviná-Ráj
176 Kč
  88 Kč
Městský klub seniorů Borovského, ul. Borovského 814, Karviná-Ráj
126 Kč
  63 Kč
Městský klub seniorů U Lesa, ul. U Lesa 871, Karviná-Ráj
126 Kč
  63 Kč
Městský klub seniorů Nové Město, ul. U Svobodáren 1300, Karviná-Nové Město
176 Kč
  88 Kč
Městský klub seniorů Louky
Ul. Těšínská 599, Karviná-Louky
100 Kč
200 Kč
 
Městský klub seniorů Staré Město
126 Kč
126 Kč

-            Možno uhradit v pokladně Magistrátu města Karviné, budova C.

-          Dle čl. 6.5.1 Zásad je u krátkodobých nájmů prostorů výše neuvedených stanoveno nájemné na 63 Kč/hod.
           Jedná se nájemce, kterými jsou nadace a nadační fondy, spolky a ústavy, které nebyly zřízeny nebo založeny
           za účelem podnikání, jsou neplátci daně a nevyužívají nebytové prostory pro svou ekonomickou činnost.

13.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

-            Bezodkladné vyřízení

14.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace:

-            Na Magistrátu města Karviné, budova B, Odbor majetkový, ul. Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát

             Petra Čablíková, 1. patro, k. č. 749, tel. č. 596 387 301

15.    Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

-            Dodržení podmínek užívání pronajatých prostor v Městském klubu seniorů v Karviné
             uvedených v Rezervačním formuláři;

-            Dodržení podmínek Zásad pro nakládání s movitým majetkem; 

16.    Elektronická pošta, kterou lze používat:

-            Žádné

17.   Podle kterého právního předpisu se postupuje:

-            Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;

-            Zákon č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

18.    Jaké jsou související předpisy:

-            Zásady pro nakládání s movitým majetkem

19.    Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

-            Žádné.

20.    Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

-            V případě nedodržení podmínek uvedených v Rezervačním formuláři může být žadatel vykázán
             a v případě podání nové žádosti bude na tuto skutečnost přihlíženo;

21.    Nejčastější dotazy:

-            Žádné.

22.    Další informace:

-            Žádné.

23.    Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů v jiné formě:

-            telefonicky nebo e-mailem

24.    Související životní situace a návody, jak to řešit:

-            Žádné.

25.    Za správnost návodu odpovídá útvar:

-           Odbor sociální, Oddělení sociálního plánování a podpory

26.    Kontaktní osoba:

-            mgr Bc. Marie Pollaková, 1. patro, k. č. 210, tel. č. 596 387 349, mobil 720 071 654,
             e-mail: marie.pollakova@karvina_cz

             v případě nepřítomnosti zastupuje

-            Bc. Petra Vysocká, 1. patro, k. č. 210, tel. č. 596 387 314, e-mail: petra.vysocka@karvina_cz;

27.    Popis je zpracován dle právního stavu ke dni:

-            21.10.2020

28.    Popis byl naposledy aktualizován

-            05.11.2020