Pronájem nebytových prostor v Městských klubech seniorů v Karviné

Nebytové prostory v Městských klubech seniorů v Karviné, jsou prostory, které je možné pronajmout za účelem  konání různých aktivit, jako schůzovní činnost, přednáška či jiná jednorázová akce vč. akcí soukromých  (např. rodinné oslavy), kromě akcí obchodního charakteru.


01.    Identifikační kód

02.    Kód

03.    Pojmenování (název) životní situace:

Pronájem nebytových prostor v Městských klubech seniorů v Karviné.

04.    Základní informace k životní situaci:

Nebytové prostory v Městských klubech seniorů v Karviné, jsou prostory, které je možné pronajmout za účelem konání různých aktivit, jako schůzovní činnost, přednáška či jiná jednorázová akce vč. akcí soukromých (např. rodinné oslavy), kromě akcí obchodního charakteru.

Výše pronájmu se řídí Zásadami pro nakládání s movitým majetkem.

K pronájmu jsou určené níže specifikované nebytové prostory jednotlivých Městských klubech seniorů v Karviné:

 • Městský klub seniorů V Aleji (samostatný objekt), ul. V Aleji 433, Karviná-Ráj, možno pronajmout společenskou místnost, kuchyni a sociální zařízení;
 • Městský klub seniorů Borovského (vestibul bytového domu), ul. Borovského 814, Karviná-Ráj, možno pronajmout společenskou místnost, kuchyň a sociální zařízení;
 • Městský klub seniorů U Lesa (v suterénu bytového domu), ul. U Lesa 871, Karviná-Ráj, možno pronajmout společenské místnosti, kuchyň a sociální zařízení;
 • Městský klub seniorů Karviná-Nové Město (v bytovém domě), ul. U Svobodáren 1300, Karviná-Nové Město, možno pronajmout společenskou místnost, kuchyň a sociální zařízení;
 • Městský klub seniorů Rudé armády (samostatný objekt), ul. Rudé armády 536, Karviná-Hranice, možno pronajmout 3 společenské místnosti, kuchyň, sociální zařízení a zahradu;
 • Městský klub seniorů Karviná-Louky (Víceúčelové středisko), ul. Těšínská 599, Karviná-Louky, možno pronajmout společenskou místnost, vedlejší místnost a kuchyň.

05.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Osoba starší 18 let

06.    Jaké jsou podmínky a postup při řešení životní situace:

Na každou akci v nebytových prostorách městských klubů seniorů je nutné podat Rezervační formulář nejpozději 21 dnů před koním akce.

07.    Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním Rezervačního formuláře na pronájem nebytových prostor v Městských klubech seniorů v Karviné

08.    Na které instituci životní situaci řešit:

Na Magistrátu města Karviné, budova D, Odbor sociální, ul. Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát

09.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na Magistrátu města Karviné, budova D, Odbor sociální, ul. Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát

10.    Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • Vypsaný Rezervační formulář
 • Výpis z rejstříku (popř. výpis z rejstříku vedeného u krajského soudu)
 • Občanský průkaz
 • Plnou moc, pokud jedná zástupce

11.    Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář ke stažení a odeslání e-mailem, datovou schránkou nebo vytištění a osobní podání:

12.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky se řídí Zásadami pro nakládání s movitým majetkem čl. 6. 2 U krátkodobých nájmů následujících prostorů a stanovují se takto:

 
1.hod
2.hod a každá další započatá hod.
Městský klub seniorů Rudé armády, ul. Rudé armády 536, Karviná-Hranice
289 Kč
145 Kč
Městský klub seniorů V Aleji, ul. V Aleji 433, Karviná-Ráj
203 Kč
  101 Kč
Městský klub seniorů Borovského, ul. Borovského 814, Karviná-Ráj
145 Kč
  73 Kč
Městský klub seniorů U Lesa, ul. U Lesa 871, Karviná-Ráj
145 Kč
  73 Kč
Městský klub seniorů Nové Město, ul. U Svobodáren 1300, Karviná-Nové Město
203 Kč
  101 Kč
Městský klub seniorů Louky
Ul. Těšínská 599, Karviná-Louky
115 Kč
115 Kč
 

 

Možno uhradit v pokladně Magistrátu města Karviné, budova C.

Dle čl. 6.7.1 Zásad je u krátkodobých nájmů prostorů výše neuvedených stanoveno nájemné na 73 Kč/hod. Jedná se o nájemce, kterými jsou nadace a nadační fondy, spolky a ústavy, které nebyly zřízeny nebo založeny za účelem podnikání, jsou neplátci daně a nevyužívají nebytové prostory pro svou ekonomickou činnost.

Dle čl. 6.7.2 je pronájem v ostatních případech 145 Kč/hod.

13.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Bezodkladné vyřízení.

14.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace:

Na Magistrátu města Karviné, budova B, Odbor majetkový, ul. Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát

Petra Čablíková, 1. patro, k. č. 749, tel. č. 596 387 301

15.    Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

 • Dodržení podmínek užívání pronajatých prostor v Městském klubu seniorů v Karviné uvedených v Rezervačním formuláři;
 • Dodržení podmínek Zásad pro nakládání s movitým majetkem; 

16.    Elektronická pošta, kterou lze používat:

Žádné

17.   Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

18.    Jaké jsou související předpisy:

Zásady pro nakládání s movitým majetkem

19.    Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Žádné.

20.    Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

V případě nedodržení podmínek uvedených v Rezervačním formuláři může být žadatel vykázán a v případě podání nové žádosti bude na tuto skutečnost přihlíženo.

21.    Nejčastější dotazy:

Žádné.

22.    Další informace:

Žádné.

23.    Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů v jiné formě:

Telefonicky nebo e-mailem.

24.    Související životní situace a návody, jak to řešit:

Žádné.

25.    Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor sociální, oddělení sociálního plánování a podpory

26.    Kontaktní osoba:

mgr. Bc. Marie Pollaková, 1. patro, k. č. 210, tel. č. 596 387 349, mobil 720 071 654,
e-mail: marie.pollakova@karvina_cz

v případě nepřítomnosti zastupuje:

Bc. Petra Vysocká, 1. patro, k. č. 210, tel. č. 596 387 314, e-mail: petra.vysocka@karvina_cz;

27.    Popis je zpracován dle právního stavu ke dni:

21.10.2020

28.    Popis byl naposledy aktualizován

18.01.2022