Rezervace společenského sálu ve Spolkovém domě


 
01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:

- rezervace společenského sálu ve Spolkovém domě.

04. Základní informace k životní situaci:

- ve Spolkovém domě nacházejícím se v Karviné-Ráji, U Hřiště 718//27 je možná rezervace společenského sálu
  pro pořádání aktivit, jako je schůzovní činnost, přednáška či jiná jednorázová akce
  (není určeno pro akce soukromého a obchodního charakteru).

- podmínky pronájmu se řídí Provozním řádem.

- v hlavní části objektu jsou k dispozici kromě společenského sálu také kuchyň, sociální zařízení, šatna a sklad

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

osoba starší 18 let. 

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

- na každou akci ve společenském sále je nutné podat Rezervační formulář nejpozději 14 dnů před konáním aktivity.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

- podáním Rezervačního formuláře k pronájmu prostor v budově Spolkového domu.

08. Na které instituci životní situaci řešit:

- na Magistrátu města Karviné, v budově D, Odbor sociální, ul. Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

- na Magistrátu města Karviné, v budově D, Odbor sociální, ul. Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát

 s paní Pavlínou Fiedorovou, 2. patro, k. č. 321, tel.: 596 387 398,
  e-mail: pavlina.fiedorova@karvina_cz

v případě nepřítomnosti zastupuje:

-  mgr Bc. Marie Pollaková, 1. patro, k. č. 210, tel.: 596 387 349, mob. 720 071 654

  e-mail: marie.pollakova@karvina_cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

- vypsaný rezevační formulář

- výpis z rejstříku (případně výpis z rejstříku vedeného u krajského soudu),

- občanský průkaz

- plnou moc, pokud jedná zástupce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

- ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

- 100 Kč včetně DPH/1 hodina pronájmu Společenského sálu,

- možno uhradit v pokladně MMK.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 - bezodkladné vyřízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

- na Magistrátu města Karviné, v budově B, Odbor majetkový, ul. Karola Śliwky 618,
  Karviná-Fryštát,

- Petra Čablíková, 1. patro, k. č. 74a, tel.: 596 387 301

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

- dodržování Provozního řádu Spolkového domu schváleného Radou města Karviné
  dne 19.4.2017.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 - žádná.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- Zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění.
- Zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy:

- Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

- žádné

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

- v případě nedodržení Provozního řádu může být žadatel vykázán a v případě podání nové 
  žádosti bude na tuto skutečnost přihlíženo.

21. Nejčastější dotazy:

- žádné

22. Další informace:

 - žádné.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

- telefonicky nebo e-mailem.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

- žádné.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

- Odbor sociální, Oddělení sociálních věcí

26. Kontaktní osoba:

- Pavlína Fiedorová, tel.: 596 387 398,
  e-mail: pavlina.fiedorova@karvina_cz

v případě nepřítomnosti zastupuje:

- mgr Bc. Marie Pollaková, tel.: 596 387 349, mob.: 720 071 654
  e-mail.: marie.pollakova@karvina_cz
 

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:

29.07.2019

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

-