SIPS - Systém integrované pomoci seniorům

folder-document.png Poradenství pro seniory starší 75 let, trvale žijící na území města Karviné, po ukončení hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, kteří mají zájem o návštěvu v domácnosti za účelem poskytnutí komplexního poradentsví, případně zprostředkování sociálních, zdravotních či dobrovolnických služeb.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
- systém integrované pomoci seniorům.

04. Základní informace k životní situaci:
- určeno seniorům starším 75 let, trvale žijícím na území města Karviné, po ukončení
  hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, kteří mají zájem o návštěvu v domácnosti
  za účelem poskytnutí komplexního poradenství, případně zprostředkování sociálních,
  zdravotních, či dobrovolnických služeb;

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

- senior starší 75 a jeho blízcí, bydlící na území města Karviné

- sociální pracovnice nemocnic.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
- senior starší 75 let;

- bezprostředně ukončená hospitalizace ve zdravotnickém zařízení;

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
- prostřednictvím sociálně-zdravotní pracovnice v nemocnici v průběhu hospitalizace,
  kdy podepíšete souhlas s předáním kontaktních údajů pracovnici Odboru sociálního,
  aby Vás mohla po ukončení hospitalizace navštívit v domácnosti;

- osobním, písemným nebo telefonickým kontaktem se sociálním pracovníkem.

08. Na které instituci životní situaci řešit:

- na Magistrátu města Karviné, v budově D, Odbor sociální, ul. Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát,
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
- na Magistrátu města Karviné, budově D, Odbor sociální, oddělení sociálních věcí,
  ul. Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát, budova D;

- s Bc. Janou Valouchovou, DiS., 2. patro, kancelář č. 304, tel: 596 387 382,
  e-mail: jana.valouchova@karvina_cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

- v případě zprostředkování prostřednictvím sociálně-zdravotní pracovnice nemocnice
  je nutné v průběhu hospitalizace podepsat souhlas s předáním kontaktních údajů
  seniora pracovnici Odboru sociálního

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

- žádné

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
- bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

- bezodkladně

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
- blízcí příbuzní seniora, sociální, zdravotní a dobrovolnické služby na území města
  Karviné, úřady dávkového zajištění.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
- žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

- epodatelna@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
- Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
- žádné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
- žádné.

21. Nejčastější dotazy:
- řeší se individuálně dle konkrétní situace seniora.

22. Další informace:
- viz leták:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
- nelze.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
- nejsou.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
- Odbor sociální, Oddělení sociálních věcí

26. Kontaktní osoba:
- Bc. Jana Valouchová, DiS., tel: 596 387 382, e-mail: jana.valouchova@karvina_cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1.9.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
03.02.2021

29. Datum konce platnosti popisu:
-

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
-