Sociální práce

folder-document.png Poskytnutí pomoci osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:

- poskytnutí pomoci osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou
  schopny řešit vlastními silami. 

04. Základní informace k životní situaci:

- pomoc mohou využít osoby starší 18 let, kterým hrozí sociální vyloučení z důvodu:

 • nedostatku finančních prostředků,
 • nebezpečí ztráty bydlení,
 • zadlužení,
 • zdravotního handicapu,
 • stáří.


 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

- osoba starší 18 let.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

- osoba starší 18 let,
- osobní, písemný nebo telefonický kontakt se sociálním pracovníkem,

- odborné sociální poradenství může být poskytnuto i anonymně.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

- osobním, písemným nebo telefonickým kontaktem se sociálním pracovníkem. 

08. Na které instituci životní situaci řešit:

- na Magistrátu města Karviné, budově D, Odbor sociální, ul. Karola Śliwky 219,
  Karviná-Fryštát.
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 
- na Magistrátu města Karviné, budově D Odboru sociální, ul. Karola Śliwky 219,
  Karviná-Fryštát,
- se sociální pracovnicí – viz odkaz na webové stránky:

www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodnistranka/magistrat/struktura/OSo/sluzby

Úřední doba

Pondělí            7:30 – 12:00               13:00 - 17:30

Úterý               7:30 – 16:00               po předchozí telefonické domluvě

Středa             7:30 – 12:00               13:00 – 17:30

Čtvrtek            7:30 – 16:00               po předchozí telefonické domluvě

Pátek              zavřeno

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
- nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
- nejsou. 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
- bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
- nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
- nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
- dle individuální domluvy se sociálním pracovníkem.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
- epodatelna@karvina_cz nebo datová schránky úřadu (identifikátor datové
  schránky:es5bv8q. Podání žádosti učiněné fyzickou osobou do datové schránky úřadu
  nemusí obsahovat zaručený elektronický podpis)
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
- zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy:
- zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
- nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
- ukončení poskytování sociální práce.

21. Nejčastější dotazy:

 • „Přišel jsem o zaměstnání, nemám dostatečný příjem, nevím, na koho se mám obrátit, jakým způsobem mám situaci řešit?“ – dostavte se za sociálním pracovníkem, který vám sdělí informace k danému řešení této situace.
 • „Mám dluh na bytě, nemám platnou nájemní smlouvu, nevím, jakým způsobem mám řešit tuto situaci, mám zájem o udržení bydlení.“ – dostavte se za sociálním pracovníkem, který vám sdělí informace k danému řešení této situace.
 • „Bydlím v ubytovně a mám zájem o nájemní bydlení, jak mám postupovat?“
   – dostavte se za sociálním pracovníkem, který vám sdělí informace k danému řešení této situace.
 • „Jsem osobou bez přístřeší, kde se mohu ubytovat, jak získat bydlení?“
   – dostavte se za sociálním pracovníkem, který vám sdělí informace k danému řešení této situace.
 • „Nemám platné osobní doklady a nevím, jak si je vyřídit.?“
   – dostavte se za sociálním pracovníkem, který vám sdělí informace k danému řešení této situace.

22. Další informace:
- viz informační leták sociální práce

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
- žádné.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
- žádné.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
- Odbor sociální, oddělení sociálních věcí.

26. Kontaktní osoba:
- p. mgr Bc. Wieslawa Fukalová, tel.: +420 596 387 353,
  e-mail: wieslawa.fukalova@karvina_cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
- 01.08.2016.

28. Popis byl naposledy aktualizován:
- 01.12.2016.

29. Datum konce platnosti popisu:
- není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
- žádné.