Udělení ocenění v sociální oblasti

folder-document.png Oceňování je udělováno v kategoriích registrované sociální služby, návazné služby (spolky, kluby apod.) a výkon dobrovolnické činnosti.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Udělení ocenění v sociální oblasti.

04. Základní informace k životní situaci:

Uděluje se Pamětní list Rady města Karviné (dle platných zásad, článek 2, bod 2.2)  u příležitosti Týdne sociálních služeb ČR.

Oceňování bude udělováno v těchto kategoriích:
a) registrované soc. služby
b) návazné služby (spolky, kluby a pod.)
c) výkon dobrovolnické činnosti

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Návrh na jednotlivá ocenění mohou podávat fyzické či právnické osoby, není-li stanoveno jinak.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podat nominační dopis včetně příloh.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Návrhy na ocenění v sociální oblasti je možno podat pouze v termínu od 01.03. do 15.06. kalendářního roku, v němž má být ocenění uděleno.
Návrhy lze podávat poštou (rozhoduje datum na podacím razítku pošty), datovou schránkou nebo osobně na podatelnu MMK, Odbor sociální, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné,
Odbor sociální
Karola Śliwky 219
733 24 Karviná-Fryštát

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor sociální,
Oddělení sociálních věcí
Bc. Andrea Wiechecová
 2. patro, k. č. 321
tel.: 596 387 248

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
-

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Ke stažení:

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
-

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Návrhy posoudí Komise sociální ve spolupráci s Odborem sociálním (garantem).
Doručené návrhy budou předloženy Radě města Karviné.
O vybraných osobnostech budou navrhovatelé vyrozuměni po schválení v radě města.
Ocenění budou předána u příležitosti Týdne sociálních služeb ČR (v říjnu daného kalendářního roku) na městské akci "Sociální služby na dlani".

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
-

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Dle Zásad pro udělování ocenění a poskytování záštity Statutárním městem Karviná schválených usnesením zastupitelstva č. 490 ze dne 06.12.2016.

18. Jaké jsou související předpisy:
-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
-

21. Nejčastější dotazy:
-

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor sociální

26. Kontaktní osoba:
Bc. Andrea Wiechecová
tel.: 596 387 248
  

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
-

28. Popis byl naposledy aktualizován:
   10.03.2021

29. Datum konce platnosti popisu:
-

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Tento text uvádí pouze zjednodušené podmínky. Úplné informace naleznete v Zásadách pro udělování ocenění a poskytování záštity Statutárním městem Karviná platných od 01.01.2017.