Návrh změny č. 5 Územního plánu Karviné

Zveřejnění návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné, včetně vyhodnocení vlivů  na udržitelný rozvoj území, určený pro veřejné projednání.


Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování pořizuje pro statutární město Karviná změnu č. 5 Územního plánu Karviné zkráceným postupem a zveřejňuje zpracovaný návrh změny č. 5 Územního plánu Karviné, včetně vyhodnocení vlivů  na udržitelný rozvoj území, určený pro veřejné projednání s dotčenými orgány, s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, se statutárním městem Karviná a se sousedními obcemi, s oprávněnými investory a s veřejností.

K nahlédnutí na následujících odkazech:

Oznámení veřejného projednání - veřejná vyhláška.pdf, soubor typu pdf, (234,82 kB)

Návrh změny č. 5 Územního plánu Karviné:

textová část ÚP Karvina_ZM5_vyrok.pdf, soubor typu pdf, (746,77 kB)

I.1_Výkres_základního_členění_území_Karvina_ZM5.pdf, soubor typu pdf, (3 MB)

I.2_Hlavní_výkres_Karvina_ZM5.pdf, soubor typu pdf, (3,28 MB)

I.3_Koncepce_veřejné_infrastruktury_Karvina_ZM5.pdf, soubor typu pdf, (3,21 MB)

I.4_Výkres_veřejně_prospěšných_staveb,_opatření_a_asanací_Karvina_ZM5.pdf, soubor typu pdf, (13,73 MB)

Odůvodnění:

textová část ÚP Karvina_ZM5_oduvodneni.pdf, soubor typu pdf, (4,82 MB)

Vyhodnocení_vlivů_na_URÚ_Karvina_ZM5.pdf, soubor typu pdf, (491,7 kB)

SEA_hodnocení-Karvina_ZM5.pdf, soubor typu pdf, (1,95 MB)

II.1_Koordinační_výkres_Karvina_ZM5.pdf, soubor typu pdf, (7,76 MB)

II.5_Výkres_technické_infrastruktury-energetika,_elektronické_komunikace_nakládání_s_odpady_Karvina-ZM5.pdf, soubor typu pdf, (4,25 MB)