Územní plán Karviné - změna č. 2

 


Zastupitelstvo města Karviné rozhodlo usnesením č. 242 ze  dne 20.01.2020 pořídit změnu č. 2 Územního plánu Karviné.

Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Karviné.pdf

Zadání změny č. 2 Územního plánu Karviné