Volby do zastupitelstva města Karviné


Volby do Zastupitelstva obce Karviné
První den voleb - v pátek 23. 9. 2022 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den voleb - v sobotu 24. 9. 2022 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Kdo může volit:
státní občan České republiky, který

  • alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku nejméně 18 let a
  • je v den voleb v Karviné přihlášen k trvalému pobytu

a dále státní občan jiného státu EU, který

  • alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku 18 let,
  • je v den voleb v Karviné přihlášen k pobytu (má povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu),
  • a požádá o zápis do seznamu voličů (konkrétně do jeho dodatku) u Magistrátu města Karviné (Odbor správní, oddělení občanskosprávní, 1. patro, kancelář č. 205, na adrese Karviná-Fryštát, Karola Śliwky 50/8a), popř. v některých z minulých voleb do zastupitelstev obcí již požádal v Karviné či v jiné obci na území ČR o tento zápis.

V případě osobní žádosti musíte prokázat svou totožnost, státní občanství státu EU a pobyt na území ČR. Totožnost a státní občanství prokážete zejména platným občanským průkazem domovského státu nebo cestovním dokladem. Pobyt pak průkazem o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo potvrzením o přechodném pobytu na území.
V případě písemné žádosti musíte uvést minimálně svoje jméno, příjmení a datum narození, pro bližší identifikaci i adresu pobytu na území ČR.

Žádost o zápis můžete podat u magistrátu nejpozději dva dny přede dnem voleb tj. ve středu 21. 9. 2022 do 16:00 hodin. Cizinec, občan jiného státu EU zapsaný do seznamu voličů při volbách do zastupitelstev obcí, zde bude evidován, dokud sám nepožádá o vyškrtnutí nebo nepozbude právo volit.

Voličské průkazy:
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají.

Kontakty:

Lenka Salamonová, telefon: 596 387 727
Bc. Ilona Ožanová, telefon: 596 387 728

Dokumenty ke stažení:

Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů (cizinci)