Vydání řidičského průkazu za ztracený, odcizený nebo poškozený řidičský průkaz

folder-document.png Tato informace se týká situace, kdy držitel řidičského oprávnění ztratí, je mu odcizen, poškozen nebo zničen řidičský průkaz.


01. Identifikační kód:
18

02. Kód:
18

03. Pojmenování (název) životní situace:
Vydání řidičského průkazu za ztracený, odcizený nebo poškozený řidičský průkaz.

04. Základní informace k životní situaci:
Tato informace se týká situace, kdy držitel řidičského oprávnění ztratí, je mu odcizen, poškozen nebo zničen řidičský průkaz.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Držitel řidičského průkazu.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Držitel řidičského oprávnění při ztrátě, odcizení nebo poškození jeho řidičského průkazu je toto povinen neprodleně oznámit magistrátu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Oznámením ztráty, odcizení nebo poškození řidičského průkazu a požádáním o vydání řidičského průkazu.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
 Odbor správní
Karola Śliwky 50 Karviná-Fryštát
přízemí vpravo
paní Franzová, Martikánová, Chroboková, Spurná, Laryšová
tel: 596 387 717-715, 596 387 785
v úředních hodinách úřadu.
 Pro vyřízení vaší žádosti se můžete objednat prostřednictvím našeho rezervačního systému.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Platný doklad totožnosti,v případě poškození řidičského průkazu tento doklad.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře v elektronické podobě nejsou k dispozici.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatek dle z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění 200,- Kč. V případě vydání ve zkrácené lhůtě poplatek va výši 700,- Kč.

Způsoby úhrad poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Do 20 dnů po podání žádosti /případně do 5 pracovních dnů po zaplacení správního poplatku ve výši 700 Kč. Do doby vydání řidičského průkazu lze vystavit potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, které platí pouze na území České republiky.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Vyzvednout hotový řidičský průkaz je možné pouze na tomtéž úřadě, na kterém žadatel žádost podal.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Objednejte si vaši návštěvu na úřadě:

Je můj řidičský průkaz připraven k vyzvednutí?

Vyřízené žádosti o občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Z.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhl. č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Řízením motorového vozidla bez řidičského průkazu se řidič dopouští přestupku dle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona o provozu na pozemních komunikacích. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 2.500,-Kč.

21. Nejčastější dotazy:
Papírová fotografie se k žádosti nepřikládá. Podání žádosti i vyzvednutí řidičského průkazu musí proběhnout na tomtéž úřadě.

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení dopravněsprávní

26. Kontaktní osoba:
Ing. Jana Michaličková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 23.04.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Návod není právně závazný dokument, slouží pouze k informaci a pomoci žadatelů při úkonech souvisejících s registrem řidičů.