Výměna řidičského průkazu

folder-document.png Řidičský průkaz se vydá držiteli řidičského oprávnění, kterému končí platnost řidičského průkazu.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Výměna řidičského průkazu

04. Základní informace k životní situaci:
Řidičský průkaz se vydá držiteli řidičského oprávnění, kterému končí platnost řidičského průkazu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Držitel řidičského průkazu.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Žadatel se dostaví na úřad a požádá o vydání nového řidičského průkazu na základě stávajícího řidičského průkazu, kterému končí platnost. Pracovník pořídí fotografii a digitalizovaný podpis žadatele a poté vytiskne žádost o vydání řidičského průkazu ze systému registru řidičů.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
 Odbor správní
Karola Śliwky 50 Karviná-Fryštát
přízemí vpravo
paní Franzová, Martikánová, Chroboková, Spurná, Laryšová
tel.č. 596 387 717-715, 596 387 785
v úředních hodinách úřadu.
Pro vyřízení vaší žádosti se můžete objednat prostřednictvím našeho rezervačního systému.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Doklad totožnosti a řidičský průkaz, kterému končí platnost.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře v elektronické podobě nejsou k dispozici.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatek se nevybírá.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Do 20 dnů po podání žádosti /případně do 5 pracovních dnů po zaplacení správního poplatku ve výši 700 Kč.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Vyzvednout hotový řidičský průkaz je možné pouze na tomtéž úřadě, na kterém žadatel žádost podal. Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže ověřenou plnou mocí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
 Objednejte si vaši návštěvu na úřadě:

Je můj řidičský průkaz připraven k vyzvednutí?
Vyřízené žádosti o občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:

Papírová fotografie se k žádosti nepřikládá. Podání i vyzvednutí řidičského průkazu musí proběhnout na tomtéž úřadě.

22. Další informace:
Požádat o vydání řidičského průkazu je s ohledem na technické důvody nutné osobně. Vyrobený řidičský průkaz je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

nejsou

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení dopravněsprávní

26. Kontaktní osoba:
Ing. Jana Michaličková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.07.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován:

23.04.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Návod není právně závazný dokument, slouží pouze k informaci a pomoci žadatelů při úkonech souvisejících s registrem řidičů.