Výměna řidičského průkazu

folder-document.png Řidičský průkaz se vydá držiteli řidičského oprávnění, kterému končí platnost řidičského průkazu.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Výměna řidičského průkazu

04. Základní informace k životní situaci:
Řidičský průkaz se vydá držiteli řidičského oprávnění, kterému končí platnost řidičského průkazu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Držitel řidičského průkazu.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
OSOBNĚ Žadatel se dostaví osobně s dokladem totožnosti, řidičským průkazem a fotografií 3,5 x 4,5 cm. Po ověření dokladů vytiskne úředník na přepážce žádost o vydání řidičského průkazu.
V ZASTOUPENÍ Zmocněná osoba neprve vyzvedne na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená) žádost o vydání řidičského průkazu na pracovišti příslušného registru řidičů dle trvalého pobytu žadatele, kde předloží svůj doklad totožnosti a řidičský průkaz žadatele. Zmocněná osoba následně předá žádost k podpisu žadateli a spolu s fotografií žadalele podá na pracovišti registru řidičů (žádost nesmí být přehýbána).

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné v rámci svého správního obvodu (pro žadatele s trvalým pobytem v Karviné, Dětmarovicích, Petrovicích u Karviné a Stonavě).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní
Karola Śliwky 50 Karviná-Fryštát
přízemí vpravo
paní Franzová, Martikánová, Chroboková, Spurná, Laryšová
tel.č. 596 387 717-715, 596 387 785
Úřední dny pondělí a středa: 7:30-17:30 hodin
V úterý a ve čtvrtek od 7:30 do 16:00 hodin dle pracovních kapacit.
Pro vyřízení vaší žádosti se můžete objednat prostřednictvím našeho rezervačního systému.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Doklad totožnosti,1 fotografie a řidičský průkaz, kterému končí platnost.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář se nevyplňuje, vytiskne jej úředník na přepážce registru řidičů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatek se nevybírá.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Do 20 dnů po podání žádosti /případně do 5 pracovních dnů po zaplacení správního poplatku ve výši 500 Kč.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže ověřenou plnou mocí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
 Objednejte si vaši návštěvu na úřadě:
Rezervační systém - objednejte se online

Je můj řidičský průkaz připraven k vyzvednutí?
Vyřízené žádosti o občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:
Výměnu lze provést pouze v místě trvalého bydliště (podání žádosti i vyzvednutí řidičského průkazu).

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení dopravněsprávní

26. Kontaktní osoba:
Ing. Jana Michaličková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
19. 1. 2013

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 15.12.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Návod není právně závazný dokument, slouží pouze k informaci a pomoci žadatelů při úkonech souvisejících s registrem řidičů.