Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby

folder-document.png Finanční příspěvek se poskytuje na 1 nově vystavěny rodinný dům (jak samostatně stojící, tak řadový) na území města Karviné.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby

04. Základní informace k životní situaci:
Finanční příspěvek se poskytuje na 1 nově vystavěny rodinný dům (jak samostatně stojící, tak řadový) na území města Karviné

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Musí se jednat o budovu s číslem popisným (ne o rozestavěnou budovu). O příspěvek nelze žádat, pokud v minulosti žadatel již obdržel příspěvek od statutárního města Karviná na podporu individuální bytové výstavby, zejména na vybavení infrastrukturou. O příspěvek dále není možné žádat, pokud statutární město Karviná již v minulosti v dané lokalitě výstavbu infrastruktury podpořilo, a to zejména poskytnutím dotace anebo vlastní výstavbou infrastruktury.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře).

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování, ul. Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, adresa pracoviště: budova C, ul. Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fyštát, 3. patro (výtahem), kancelář číslo 424, pan Ing. Miroslav Kostroun.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář, výpis z listu vlastnictví katastru nemovitostí (ne starší 30 dnů, může se jednat o prostou kopii), kde je uveden rodinný dům s číslem popisným (nesmí se jednat o rozestavěnou budovu), ověřená kopie kolaudačního rozhodnutí (pokud je vydáváno) a doklad prokazující den zápisu stavby rodinného domu do katastru nemovitostí, nevyplývá-li tato skutečnost z výpisu z katastru nemovitostí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

rtf.pngŽádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Karviné, soubor typu rtf, (118,78 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Nejsou vyžadovány.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Nejsou stanoveny, každá jednotlivá žádost o poskytnutí finančního příspěvku je schvalována Radou města Karviné a Zastupitelstvem města Karviné.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Účastníkem je žadatel.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zásady pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby (ve znění účinném od 15.09.2020).

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Dle platných právních předpisů.

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno

22. Další informace:
Neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Telefonicky: 596 387 350, e-mailem: miroslav.kostroun@karvina_cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Neuvedeno

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování.

26. Kontaktní osoba:
Ing. Miroslav Kostroun, tel.: 596 387 350, e-mail: miroslav.kostroun@karvina_cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
15.09.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
14.10.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno