Přidělení bytu v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením

folder-document.png Občan invalidní, který byl uznán pro invaliditu třetího stupně a jemuž byla přiznána dávka důchodového pojištění nebo občan starší 65 let žijící osaměle, jehož zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují zavedení sociální služby, popř. manželská či jiná dvojice, jestliže jsou u obou z nich splněny uvedené podmínky.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:  

  - žádost o přidělení bytu v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením

04. Základní informace k životní situaci:

-Občan invalidní, který byl uznán pro invaliditu třetího stupně a jemuž byla přiznána dávka důchodového pojištění nebo občan starší 65 let žijící osaměle, jehož zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují zavedení sociální služby, které jsou uvedeny v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, popř. manželská či jiná dvojice, jestliže jsou u obou z nich splněny podmínky uvedené v předchozím odstavci tj. buďto jsou oba poživateli dávky důchodového pojištění - tj. invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo jsou starší 65 let (druhý z dvojice musí dosahovat minimálně věku 55 let).


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

- Žadatel, rodinný příslušník, příbuzný

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

- Občan s trvalým pobytem ve městě Karviná nejméně 5 let, starší 65 let nebo poživatel dávky důchodového pojištění tzn. invalidního důchodu III. stupně, soběstačný, bez závislosti na péči druhé osoby. Nesmí být finančním dlužníkem města a ostatních správců bytového fondu. Nesmí trpět závažným duševním onemocněním, musí být bez závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

 - Podáním žádosti (vyplněného formuláře)

08. Na které instituci životní situaci řešit:

- Magistrát města Karviné, Odbor sociální, oddělení sociálních věcí, ul. Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát


09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

- Magistrát města Karviné, Odbor sociální, ul. Karola Śliwky 219, Karviná – Fryštát

- Bc. Petra Vysocká, 2. patro, kanc. č. 316, tel.: 596 387 314, e-mail: petra.vysocka@karvina_cz

 

Úřední doba:

Po a St 7:30-17:30 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

- Vyplněný formulář (žádost)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Ke stažení:

Žádost o přidělení bytu v BD + souhlas se zpracováním osobních údajů Žádost o přidělení bytu v BD + souhlas se zpracováním osobních údajů

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

- bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 -

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

- Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:  

- umožnění sociálního šetření v místě pobytu žadatele, ohlásit změny týkající se žadatele (odstěhování se, změna kontaktních údajů, změna zdravotního stavu, apod.)

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

- žádná


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:  

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- zákon 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů


18. Jaké jsou související předpisy: - zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

- žádné

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

- Vyřazení žádosti, zjistí-li se, že žadatel při podání žádosti, či při změnách u své žádosti uvedl záměrně nesprávné údaje, které ho neoprávněně zvýhodní. Pokud žadatel bezdůvodně 2x odmítne nabízený byt, bude žádost vyřazena z evidence. 

21. Nejčastější dotazy:

- dotazy se řeší individuálně dle konkrétních informací

22. Další informace:

- žádné

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

-telefonicky-viz bod 26.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-žádné

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

- Odbor sociální, oddělení sociálních věcí

26. Kontaktní osoba:

- Bc. Petra Vysocká, tel. 596 387 314, e-mail: petra.vysocka@karvina_cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

 - 23.7.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován:

- 22.01.2019

29. Datum konce platnosti popisu:

 -

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

 -