Žádost o přistavení odpadové nádoby

folder-document.png Žádost se vyřizuje za účelem přistavení odpadové nádoby. Odpadovou nádobu o objemu 120 l lze přistavit pouze k rodinným domům. O konečném přistavení odpadové nádoby rozhodne příslušný odbor.


01. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o přistavení odpadové nádoby

02. Základní informace k životní situaci:
Žádost se vyřizuje za účelem přistavení odpadové nádoby. Odpadovou nádobu o objemu 120 l lze přistavit pouze k rodinným domům. O konečném přistavení odpadové nádoby rozhodne příslušný odbor.

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba (nepodnikající).

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Vyplnit a podat žádost o přistavení odpadové nádoby - počet přistavených odpadových nádob závisí na počtu trvale přihlášených osob v objektu, ke kterému má být nádoba přistavena (do 4 osob – 1 nádoba, 5-9 osob – 2 nádoby, 10 a více osob – 3 nádoby) - v ojedinělých případech o počtu přistavených nádob nebo zamítnutí žádosti rozhodne příslušný odbor, tj. Odbor komunálních služeb.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře), a to buď písemně, osobně nebo elektronicky.

06. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor komunálních služeb.

07. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor komunálních služeb, Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát, 1. patro, kancelář číslo 62, Martina Klusová, tel.: 596 387 302.

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář, při zastupování plnou moc (nemusí být ověřená).

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Došlé dokumenty, které vyžadují vyřízení, budou příslušnými zaměstnanci, kterým byl dokument přidělen, vyřizovány neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů.

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Dokumenty v digitální podobě můžete doručit:

a) do datové schránky - název schránky: "Statutární město Karviná", ID schránky: "es5bv8q", typ datové schránky: OVM (orgán veřejné moci)

b) na adresu e-podatelny: epodatelna@karvina_cz

c) do e-mailové schránky zaměstnance: martina.klusova@karvina_cz

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Karviné č. 2/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Karviné, ve znění pozdějších předpisů.

13. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Neuplatňují se opravné prostředky, nepostupuje se dle správního řádu.

14. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Telefonicky na č. 596 387 302, e-mailem: martina.klusova@karvina_cz

15. Kontaktní osoba:
Martina Klusová, tel.: 596 387 302, e-mail: martina.klusova@karvina_cz

16. Popis byl naposledy aktualizován:
07.10.2020