Žádost o přistavení velkoobjemového kontejneru

folder-document.png Žádost se vyřizuje za účelem přistavení velkoobjemového kontejneru (VOK). O jeho přistavení mohou požádat fyzické osoby (nepodnikající), společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva. Ostatní žadatelé si přistavení VOK objednávají samostatně u Technických služeb Karviná, a. s., na vlastní náklady.


01. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o přistavení velkoobjemového kontejneru (VOK)

02. Základní informace k životní situaci:
Žádost se vyřizuje za účelem přistavení velkoobjemového kontejneru (VOK). O jeho přistavení mohou požádat fyzické osoby (nepodnikající), společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva. Ostatní žadatelé si přistavení VOK objednávají samostatně u Technických služeb Karviná, a. s., na vlastní náklady. VOK se přistavují zdarma (hrazen pouze 1 vývoz ročně) v případě, že se jedná o vyklizení sklepů před, v průběhu nebo po revitalizaci domů a v případě vyklizení bytů a domů po zemřelých. Vzhledem k tomu, že tato služba je nadstandardní, rozhodne o konečném přistavení příslušný odbor. - do VOK patří pouze vyřazený nábytek, zařízení bytů, domů, koberce, matrace, linolea, textilie, lyže, sáňky, boby, kola, WC, umyvadla apod..

03. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Vyplnit a podat žádost o přistavení velkoobjemového kontejneru (VOK) - o přistavených VOK nebo zamítnutí žádosti rozhodne příslušný odbor, tj. Odbor komunálních služeb.

04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře), a to buď písemně, osobně nebo elektronicky.

05. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor komunálních služeb.

06. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:¨

Odbor komunálních služeb, Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát, 1. patro, kancelář číslo 62, Martina Klusová., tel.: 596 387 302.

07. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář, při zastupování plnou moc (nemusí být ověřená).

08. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

09. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Došlé dokumenty, které vyžadují vyřízení, budou příslušnými zaměstnanci, kterým byl dokument přidělen, vyřizovány neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů.

10. Elektronická služba, kterou lze využít:

Dokumenty v digitální podobě můžete doručit:

a) do datové schránky - název schránky: "Statutární město Karviná", ID schránky: "es5bv8q", typ datové schránky: OVM (orgán veřejné moci)

b) na adresu e-podatelny: epodatelna@karvina_cz

c) do e-mailové schránky zaměstnance: martina.klusova@karvina_cz

11. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Karviné č. 2/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Karviné, ve znění pozdějších předpisů.

12. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Neuplatňují se opravné prostředky, nepostupuje se dle správního řádu.

13. Nejčastější dotazy:
Mohu odložit do velkoobjemového kontejneru (VOK) stavební odpad? Odpověď : Ne, tento odpad nepatří do VOK, je zapotřebí stavební odpad odvést na své náklady na skládku DEPOS v Horní Suché. - Co s elektroodpadem? Odpověď: Elektroodpad je možné odložit ve sběrném dvoru Technických služeb Karviná, a. s., nebo na stanovištích určených pro mobilní svozy. - Co do VOK nepatří? Odpověď: Do VOK nepatří např.: stavební odpad, výkopové zeminy, tráva a ostatní rostlinné zbytky, větve, strusky, izolační materiály, pneumatiky, nebezpečné odpady, elektroodpad, odpady z podnikatelské činnosti a tříděný odpad. Tento odpad lze rovněž zdarma odevzdat ve sběrném dvoru Technických služeb Karviná, a. s.

14. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Telefonicky na č.: 596 387 302, e-mailem: martina.klusova@karvina_cz

15. Kontaktní osoba:
 Martina Klusová, tel.: 596 387 302, e-mail: martina.klusova@karvina_cz

16. Popis byl naposledy aktualizován:
  07.10.2020