Uzavření smlouvy o právu provést stavbu

folder-document.png V případě zájmu o zábor pozemku v rámci stavby zateplení panelových domů je nutno požádat o uzavření smlouvy o provedení stavby zateplení.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu

04. Základní informace k životní situaci:
V případě zájmu o zábor pozemku v rámci stavby zateplení panelových domů je nutno požádat o uzavření smlouvy o provedení stavby zateplení.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel, stavebník, případně osoba pověřená zastupováním na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žadatel podá žádost o uzavření smlouvy o provedení stavby zateplení a zároveň doloží potřebné doklady nutné k dalšímu vyřizování (jak je uvedeno ve formuláři žádosti o uzavření smlouvy o provedení stavby zateplení).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněním formuláře) osobně na podatelně Magistrátu města Karviné nebo prostřednictvím pošty.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor majetkový, oddělení majetkoprávní, Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát, 1. patro, kancelář č.73 - paní Možutíková, Vysluchová.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář žádosti o uzavření smlouvy o provedení stavby zateplení a přílohy uvedené ve formuláři žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu (62,28 KB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
žádné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
nejsou

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění Zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:
nejsou

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
nejsou

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor majetkový, oddělení majetkoprávní.

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 27.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno