Žádost o vydání souhlasu k vyhrazení parkovacího místa pro osobu ZTP

folder-document.png Souhlas se vyřizuje za účelem vyhrazení parkovacího místa pro vozidlo s konkrétní RZ (SPZ) v sídlištních částech města.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o vydání souhlasu k vyhrazení parkovacího místa pro osobu ZTP

04. Základní informace k životní situaci:
Souhlas se vyřizuje za účelem vyhrazení parkovacího místa pro vozidlo s konkrétní RZ (SPZ) v sídlištních částech města.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Držitel průkazu ZTP (ZTP/P) případně opatrovník určený soudem, za nezletilé jedná zákonný zástupce.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Rozhodnou podmínkou je skutečnost, že žadateli bylo vydáno rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod z důvodu těžkého postižení dolních končetin (žadatel je vozíčkář nebo k pohybu potřebuje kompenzační pomůcky).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře).

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor komunálních služeb.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor komunálních služeb, budova B, ul. Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát 1. patro, kancelář číslo 59/II, Bc. Lumír Zabder.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář, občanský průkaz žadatele příp. zákonného zástupce, rozhodnutí o poskytnutí mimořádných výhod, průkaz ZTP nebo ZTP/P, řidičský průkaz, technický průkaz vozidla; v případě, že žádá opatrovník, pak usnesení soudu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení – vydání souhlasu do 30 dnů od podání žádosti, lhůta na realizaci vyhrazení stání pro vozidlo pak v závislosti na ročním období .

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Po vydání souhlasu se zřízením stání pro vozidlo držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P bude následně silničním správním úřadem Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné zahájeno správní řízení ve věci vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Vydání souhlasu se řídí dle souboru opatření schváleného Radou města Karviné ze dne 22. července 2008. Dále pak dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Neuplatňují se opravné prostředky, nepostupuje se dle správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
-

21. Nejčastější dotazy:
-

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Telefonicky: 596 387 304

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor komunálních služeb

26. Kontaktní osoba:

Bc. Lumír Zabder

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován:
07.10.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno