Žádost o zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužby, Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:

Žádost o zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužby. Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby.

04. Základní informace k životní situaci:

Postup a podmínky vychází z ust. § 21a zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost podává fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která chce provozovat vozidlem taxislužbu (dopravce provozující taxislužbu).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Vozidlo musí být kategorie L nebo M, dopravce je zapsán jako vlastník nebo provozovatel v registru vozidel a vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním příslušné žádosti na kontaktním místě.

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Na Dopravním úřadě, na jehož území má dopravce místo podnikání (v případě podnikající fyzické osoby) nebo sídlo firmy (v případě právnické osoby).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor školství a  rozvoje, oddělení strategií a plánování, ul. Karola Śliwky 50/8a Karviná-Fryštát, 3. poschodí budovy C, kancelář č. 444 Bc. Pavlína Malyszová, DiS. případně kancelář č. 432 Ing. Gabriela Monczková.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklad o oprávnění k podnikání (koncesní listinu nebo výpis ze živnostenského rejstříku), knihu taxametru, pokud bude vozidlo taxametrem vybaveno.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby

Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby

rtf.pngŽádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby.docx

rtf.pngŽádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby.docx

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Dle sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí žadatel za vydání Výpisu z evidence vozidel taxislužby poplatek 50,- Kč. Poplatek je splatný před provedením úkonu a je hrazen na pokladně úřadu. Vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby je bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Při doložení všech dokladů bez zbytečného odkladu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Elektronická služba, kterou lze využít: Neuvedeno

16. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Neuvedeno.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Při provozování vozidla, které není zapsáno do evidence vozidel taxislužby, může být uložena pokuta až do výše 500.000,- Kč.

19. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování, dopravní úřad.

20. Kontaktní osoba:

Bc. Pavlína Malyszová, DiS., tel. č. 596387 344 a Ing. Gabriela Monczková, tel. č. 596387 448.

21. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2019

22. Popis byl naposledy aktualizován:

30.08.2019

23. Datum konce platnosti popisu:

neuveden

24. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

neuvedeno