Zájem o kotlíkové dotace v Karviné je vyšší

perex_Kotlíky_2016.jpg Zájem v Karviné už převyšuje dřívější kola dotací, vedení města to těší.


perex_Kotlíky_2016.jpg

Další kotlíková výzva odstartovala letos 5. září a už v prvních minutách doručili elektronicky žadatelé více než pět tisíc žádostí. Výrazně se zvýšil zájem Karviné samotné – přišlo už 171 žádostí, což je už mnohem více než součtově v dřívějších výzvách. „Skvělá čísla! Osvěta a náš servis veřejnosti určitě také zabraly. Lidé si na realizaci výměny kotle mohou u nás půjčit a to stále obvyklé není. Hlavně je fajn, že lidé začínají více myslet ekologicky a uvědomují si, že staré vytápění škodí jejich zdraví i životnímu prostředí,“ soudí primátor Karviné Tomáš Hanzel (ČSSD).

Během první hodiny (už 5. září) přijal Krajský úřad Moravskoslezského kraje celkem 5 100 žádostí. Prvotní nápor žadatelů brzy zvolnil: k 15. září bylo podáno celkem 5 602 žádostí v objemu 579,5 milionu korun (k 26. září se jedná o více než 5 700 podaných žádostí v objemu 592,0 milionů korun, ke stejnému datu rada kraje schválila udělení prvních 534 dotací). Žádosti o kotlíkovou dotaci mohou zájemci podávat na adrese https://kotliky.msk.cz/do 31. prosince 2018. Pokud bude před tímto termínem podáno 10 tisíc žádostí, příjem bude ukončen dříve, a to automaticky při dosažení uvedeného počtu. Vyčleněno je 900 milionů korun. Žádosti jsou přijímány pouze elektronicky, poté je třeba doručit dokumentaci i poštou (fyzicky). V této výzvě je podpora orientována na ekologičtější výměny – už nelze měnit vytápění uhlím za stejný způsob a maximální dotaci lze získat na nejekologičtější způsoby (tepelná čerpadla, biomasu). Karvinští úspěšní žadatelé si mohou od města půjčit celou částku přiznané dotace (až 145 tisíc korun), město Karviná přispívá k dotaci kraji 10 tisíci korunami, stát a kraj dávají každý 7 500 korun, nejvyšší podíl má EU.

Veškeré informace ke kotlíkovým dotacím včetně aktuálního počtu zaregistrovaných žádostí jsou zveřejňovány na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/, žadatelům jsou také stále k dispozici "kotlíkové" kontakty a servis karvinského magistrátu – odbor rozvoje sídlí v budově C v ulici Karola Śliwky 50a.