Zánik vozidla

folder-document.png Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. K zániku vozidla dochází, pokud vlastník vozidla vozidlo ekologicky zlikvidoval.


31.05.2017

01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Zánik silničního vozidla

04. Základní informace k životní situaci:
Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. K zániku vozidla dochází, pokud vlastník vozidla vozidlo ekologicky zlikvidoval.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Vlastník vozidla.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Vlastník podá žádost doloženou dále uvedenými doklady.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře).

08. Na které instituci životní situaci řešit:
 Úkon lze provést na kterémkoliv městském úřadu (magistrátě).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní
Karola Śliwky 50 Karviná-Fryštát
přízemí vpravo
paní Franzová, Martikánová, Chroboková, Spurná, Laryšová
tel: 596 387 785, 596 387 717-715, 596 387 713v úředních hodinách úřadu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář, technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla (malý TP), tabulky s registrační značkou, doklad o ekologické likvidaci vozidla od oprávněné osoby v jiném členském státě, doklady vlastníka.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

rtf.pngPlná moc k žádosti o zápis zániku silničního vozidla, soubor typu rtf, (47,32 kB)
 Žádost o zápis zániku vozidla Žádost o zápis zániku vozidla (652,30 KB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádost je možné vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Rezervační systém pro objednání návštěvy úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Z.č. 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů, z.č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhl. č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, z.č. 542/20202, o výrobcích s ukončenou životností

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Lze uložit pokutu do 50 000 Kč za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. g) nebo § 83a odst. 1 písm. i) z. č. 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno

22. Další informace:
Neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Neuvedeno

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení dopravněsprávní

26. Kontaktní osoba:
Ing. Jana Michaličková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován:

12.01.2021

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Návod není právně závazný dokument, slouží pouze k informaci a pomoci žadatelům při složitých úkonech souvisejících s registrem vozidel.