Zápis vozidla do registru vozidel – nové s českým technickým průkazem

folder-document.png Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. V případě registrace nového (dosud neregistrovaného) vozidla je nutno vozidlo přihlásit do registru vozidel.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Zápis vozidla do registru vozidel (vozidlo nové s českým technickým průkazem)

04. Základní informace k životní situaci:
Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. V případě registrace nového (dosud neregistrovaného) vozidla je nutno vozidlo přihlásit do registru vozidel.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Vlastník vozidla, popřípadě společně vlastník a provozovatel vozidla, nebo zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Oprávněná osoba předloží vyplněný tiskopis žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel, zaplatí správní poplatek a doloží dále uvedené doklady.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře).

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Úkon lze provést na kterémkoliv městském úřadě (magistrátě).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní
Karola Śliwky 50 Karviná-Fryštát
přízemí vpravo
paní Franzová, Martikánová, Chroboková, Spurná, Laryšová
tel: 596 387 785, 596 387 717-715, 596 387 713
v úředních hodinách úřadu.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář, technický průkaz, zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,doklad o nabytí vozidla (faktura, smlouva) a doklady vlastníka (a provozovatele). Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, pak také plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (673,77 KB)

 rtf.pngPlná moc k žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (nové), soubor typu rtf, (50,94 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatek dle z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pro motocykl do 50 ccm 300,- Kč, motocykl nad 50 ccm 500,- Kč, motorové vozidlo 800,- Kč, přípojné vozidlo do 750 kg 500,-, přípojné vozidlo nad 750 kg 700,- Kč.

Způsoby úhrad poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádost je možné vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Je-li vlastníkem nezletilá osoba, předkládá se souhlas soudu k právnímu jednání.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Rezervační systém pro objednání návštěvy úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 56/2000 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhl. č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Lze uložit pokutu do 50 000 Kč za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. a) nebo § 83a odst. 1 písm. b) zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno

22. Další informace:
Neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Neuvedeno

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení dopravněsprávní

26. Kontaktní osoba:
Ing. Jana Michaličková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.06.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 23.04.2020

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Návod není právně závazný dokument, slouží pouze k informaci a pomoci žadatelům při složitých úkonech souvisejících s registrem vozidel.