Business Space

Business_Space_ico.jpg Webová aplikace Business Space poskytuje ucelený přehled nebytových prostor v majetku statutárního města Karviné.


Aplikace Business Space (BSpace) byla vyvinuta na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, která je součástí Slezské univerzity v Opavě (zkráceně, OPF SU), v rámci rozvojové zakázky Tvorba aplikace na podporu malého a středního podnikání – evidence prostor pro podnikatele ve spolupráci s Magistrátem statutárního města Karviná pod gescí Institutu interdisciplinárního výzkumu OPF SU.

Účelem této aplikace je evidence volných nebytových prostor v Karviné určených pro podnikání, s cílem nabídnout tyto prostory k pronájmu co nejširšímu počtu potenciálních klientů.

Aplikace je dostupná na adrese: http://bspace.slu.cz/